Analizy i badania

Więcej kultury i sportu w polskich firmach

<p style="text-align: justify;">Rok do roku o pięć punktów procentowych wzrosła ilość pracodawców oferujących zatrudnionym bilety na imprezy kulturalne i karnety wstępu do obiektów sportowych i rekreacyjnych. Według badań Instytutu Badawczego ARC Rynek i Opinia przeprowadzonych na zlecenie Sodexo Benefits and Rewards Serivces, pracodawcy coraz częściej oferują pracownikom świadczenia pozapłacowe związane z kulturą i rekreacją. Rozwiązania kulturalne wręcza swoim pracownikom praktycznie co trzecia firma (29%), zaś świadczenia sportowo-rekreacyjne stosuje co piąty przedsiębiorca (20%). W obu przypadkach to o pięć punktów procentowych więcej niż w roku ubiegłym.</p>

>

Nie od dziś wiadomo, że w zdrowym ciele zdrowy duch, dlatego polscy pracodawcy pod?żaj? za światowymi trendami i dbaj? o dobre samopoczucie i kondycję swoich pracowników. Warto jednak, aby obok tężyzny fizycznej zadbać jednocześnie o rozwój kulturalny zespołu, dlatego świadome i dbaj?ce o potrzeby wszystkich pracowników firmy wręczaj? zatrudnionym także bilety na imprezy kulturalne. Tym bardziej, że u wielu z nas zamiłowanie do sportu kończy się na deklaracji i korzystamy z fitnessu czy siłowni bardzo nieregularnie.

Kultura, rekreacja i sport na jednej Karcie

Naprzeciw potrzebom polskich przedsiębiorców wychodzi oferta Sodexo Benefits and Rewards Services wzbogacona o now? Kartę Flexi Pass, która gwarantuje pracownikom dostęp do rozbudowanej oferty kulturalnej, rekreacyjnej i sportowej na bardzo atrakcyjnych warunkach. Karta ł?czy w sobie kulturę (m.in. wejściówki do teatru, kina czy muzeum), rekreację (m.in. gra w kręgle, jazda na gokartach czy quadach) i sport (m.in. zajęcia fitness, basen, siłownia, joga). Tak duży wybór różnych form spędzania wolnego czasu po pracy czy w weekendy sprawia, że z Kart? Flexi Pass każdy pracownik, niezależnie od wieku, płci czy kondycji fizycznej znajdzie coś dla siebie. Dodatkowo w sieci Partnerów Karty na jej użytkowników czekaj? promocje i rabaty.

Motywacja jest skuteczna tylko wtedy, gdy odpowiada na indywidualne potrzeby zatrudnionych. Dlatego rośnie zainteresowanie firm rozwi?zaniami, które zapewniaj? wolność wyboru. Roczny karnet na siłownię ucieszy tylko część pracowników. Zdecydowana większość z nich trenuje tylko przez pół roku, w okresie wiosenno-letnim – od kwietnia do września. W drugiej połowie roku, kiedy pracownicy nie korzystaj? z karnetu na siłownię, maleje motywacyjna rola tego świadczenia. Tym samym również budżet przeznaczony przez firmę na świadczenia pozapłacowe nie jest wykorzystywany w efektywny sposób. Każdy pracownik jest inny, dlatego Karta Flexi Pass, ł?czy w sobie trzy najbardziej popularne rodzaje świadczeń – ofertę kulturaln?, rekreacyjn? oraz sportow? i jest dedykowana pracownikom, którzy chcieliby samodzielnie decydować, na jaki rodzaj aktywności i kiedy chcieliby przeznaczyć otrzymane od pracodawcy środki.

Dziel się kultur? i sportem z bliskimi!

Eksperci do spraw zarz?dzania zasobami ludzkimi rozumiej?, jak istotna dla fizycznego i psychicznego zdrowia pracownika jest równowaga między życiem prywatnym i zawodowym. Dlatego też coraz częściej, w ramach systemu świadczeń pozapłacowych, pojawiaj? się w firmach rozwi?zania skierowane nie tylko do pracownika, ale także możliwe do współdzielenia z rodzin? czy przyjaciółmi, np. rodzinna opieka medyczna czy ubezpieczenie.

Z Kart? Flexi Pass zarówno jej użytkownik, jak i jego osoby towarzysz?ce korzystaj? z tych samych, atrakcyjnych rabatów. Z Kart? weekendowy wieczór w warszawskim kinie to dla czteroosobowej rodziny wydatek nawet o ponad 40 zł mniejszy , niż gdyby pracownik miał pokryć koszty biletów z własnej kieszeni. Środki gromadzone na Karcie kumuluj? się z miesi?ca na miesi?c i można je wykorzystać w dowolnym miejscu i czasie, co jest szczególnie ważne w kontekście okresów urlopowych czy zwolnień lekarskich. Istotna jest także możliwość samodzielnego doładowywania Karty przez użytkownika, który wykorzystał już środki od pracodawcy, a nadal chce otrzymywać atrakcyjne oferty w sieci Partnerów Karty. Aby ułatwić pracownikowi korzystanie z Karty Flexi Pass powstała strona internetowa www.DlaCiebie.sodexo.pl, na której można sprawdzić saldo Karty, historię transakcji czy znaleźć interesuj?c? promocję w pobliżu miejsca pracy czy zamieszkania.

Karta gwarantuje preferencyjne ceny w sieci Partnerów Flexi Pass. Koszt wejściówki, karnetu lub usługi jest dla pracownika do 50% niższy w stosunku do standardowego cennika. Wśród punktów akceptuj?cych Kartę Flexi Pass i oferuj?cych atrakcyjne rabaty znajdziemy obok wspomnianych kin w ofercie kulturalnej m.in. Teatr Capitol (20% rabatu) czy Projekt Teatr Warszawa (20% rabatu), z kolej w ramach propozycji sportowych w Warszawie sieć Energy Fitness Club (do 25% rabatu) czy Body Factory (do 50% rabatu), Squash City (10% rabatu), Fitness Factory (40% rabatu) czy ogólnopolsk? szkołę tańca Salsa Fit (10% rabatu). Taneczne propozycje uzupełniaj? m.in. Egurrola Dance Studio (10% rabatu) oraz Akademia Tańca Hakiel (5% rabatu).

Wybieraj?c świadczenia pozapłacowe pracodawcy poszukuj? rozwi?zań kompleksowych, które z jednej strony zostan? docenione przez pracowników i pozwol? zaspokoić ich indywidualne potrzeby, a z drugiej strony będ? łatwe dla pracodawcy w obsłudze. Karta Flexi Pass odpowiada na te potrzeby i gwarantuje dopasowanie do oczekiwań każdego z pracowników – niezależnie od tego, czy s? fanami kina, tańca czy squasha.

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Zalety restrukturyzacji

Pomimo trudnej sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstwo może uniknąć upadłości, gdy jego zarząd zdecyduje się na otwarcie postępowania...

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zmiana trybu pracy CCIFP