Aktualności firm stowarzyszonych

White & Case nr 1 na liście Mergermarket w zakresie fuzji i przejęć

<p><span><span>Globalna firma prawnicza White &amp; Case LLP ogłosiła , że zajmuje pierwsze miejsce pod względem liczby transakcji w rankingu Mergermarket firm prawniczych obsługujących fuzje i przejęcia w Europie Środkowo-Wschodniej, w tym w Rosji i Wsp&oacute;lnocie Niepodległych Państw. </span></span></p>

>

„Udało nam się zrealizować wizję pozostania numerem jeden wśród firm prawniczych działaj?cych na rynku fuzji i przejęć w Europie Środkowo-Wschodniej oraz we Wspólnocie Niepodległych Państw i utrzymać zdecydowan? przewagę” – skomentował ten fakt Michal Dlouhy, wspólnik z biura w Pradze współzarz?dzaj?cy praktyk? fuzji i przejęć na region Europy Środkowo-Wschodniej. „Sukces ten zawdzięczamy rozwojowi wieloletnich stosunków z właścicielami i starszym kierownictwem kluczowych klientów, a także obsłudze najważniejszych transakcji realizowanych przez nich w regionie. Duża liczba powierzonych nam transakcji w tym regionie dowodzi, że nasza firma odniosła sukces w budowaniu tych stosunków” – dodał Michal Dlouhy.

Mergermarket – najlepsze na świecie niezależne narzędzie służ?ce do zbierania informacji na temat fuzji i przejęć również potwierdza, że White & Case utrzymała najwyższ? lokatę w zestawieniu za ostatnie pięć lat, doradzaj?c w największej liczbie transakcji fuzji i przejęć w Europie Środkowo-Wschodniej od roku 2005.
Eric Michailov, wspólnik z biura w Moskwie współzarz?dzaj?cy praktyk? fuzji i przejęć na region Europy Środkowo-Wschodniej, oczywiście również cieszył się ze zwycięstwa zespołu: „Fakty te s? świadectwem olbrzymiego wysiłku włożonego przez naszych prawników, którzy przyczynili się do trwałego uznania firmy na rynku, jako lidera w dziedzinie fuzji i przejęć w Europie Środkowo-Wschodniej oraz we Wspólnocie Niepodległych Państw.”

Od pocz?tku roku 2010 White & Case doradzała w 28 transakcjach na obszarze całej Europy Środkowo-Wschodniej oraz Wspólnoty Niepodległych Państw o ł?cznej wartości szacowanej na 6,2 mld USD.

Jan Matejcek, wspólnik zarz?dzaj?cy regionem Europy Środkowo-Wschodniej, dodał: „Jestem szczególnie zadowolony z tego wyniku, ponieważ dowodzi on naszej siły na wszystkich rynkach Europy Środkowo-Wschodniej, na których jesteśmy obecni, a także naszych możliwości w zakresie doradzania klientom z Europy Środkowo-Wschodniej w transakcjach nabycia prowadzonych w całości poza naszym regionem, np. w Ameryce Południowej czy Azji.”

Najważniejsze transakcje ilustruj?ce zaangażowanie White & Case w roku 2010:  
- Zbycie Ceske Radiokomunikace, a.s, o wartości 574 mln EUR – druga pod względem wielkości transakcja sprzedaży spółki niepublicznej w Europie Środkowo-Wschodniej oraz największa transakcja sprzedaży spółki w Republice Czeskiej;
-  Nabycie przez TNK-BP Holding OAO pakietów większościowych w Petromonagas, SA – producencie ropy naftowej z Wenezueli; Petroperija SA – producencie ropy naftowej i gazu z Wenezueli; Boqueron SA – producencie ropy naftowej i gazu z Wenezueli; Block 06—1 – bloku produkcji gazu z Wietnamu; Nam Con Son Pipeline and Terminal – producencie ropy naftowej i gazu z Wietnamu, a także pakietu 33,3% udziałów w Phu My 3 BOT Power Co., Ltd. – wietnamskiej spółce gazowej z grupy BP plc, za wynagrodzeniem pieniężnym w wysokości 1,8 mld USD;
-  Nabycie przez OAO Rostelecom pakietu większościowego w Svyazinvest Telecommunication Investment Joint Stock Company za kwotę ok. 689 mln EUR;
-  Zbycie Droga Kolinska – uważane za największ? transakcję w Słowenii w 2010 r.

W zał?czeniu znajd? Państwo zestawienie doradców prawnych w zakresie fuzji i przejęć w Europie Środkowo-Wschodniej w 2010 r. opracowane przez Mergermarket.

White & Case LLP to wiod?ca międzynarodowa firma prawnicza posiadaj?ca 36 biur zlokalizowanych w 25 krajach. Jako jedna z pierwszych firm prawniczych wywodz?cych się z USA, stworzyliśmy prawdziwie globaln? sieć, która pozwala nam świadczyć doradztwo na rzecz naszych klientów i reprezentować ich praktycznie we wszelkich obszarach prawa, jakie maj? wpływ na międzynarodow? działalność gospodarcz?. Nasi klienci ceni? sobie zarówno możliwość korzystania z doświadczeń całej globalnej sieci, jak i wyj?tkow? znajomość prawa amerykańskiego, angielskiego oraz lokalnego w każdym z regionów, w którym jesteśmy obecni, powierzaj?c nam pełn? obsługę złożonych transakcji międzynarodowych oraz prowadzenie spraw spornych przed trybunałami arbitrażowymi i w s?dach.

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin