Aktualności firm stowarzyszonych

White & Case doradzała P4 Sp. z o.o.

<p style="text-align: justify;">Międzynarodowa kancelaria prawnicza White &amp; Case LLP doradzała spółce P4 sp. z o.o., działającej na polskim rynku telefonii komórkowej pod marką Play, przy pierwszej emisji obligacji typu high yield, w dwóch transzach w wysokości 870 mln Euro i 130 mln złotych (pierwsza w historii emisja obligacji typu high yield denominowanych w polskich złotych) oraz przy zawarciu kredytu odnawialnego (super senior RCF). P4 sp. z o.o. jest spółką portfelową zarządzaną przez Olympia Development i londyński fundusz Private Equity Novator.</p>

>

Nad transakcj? pracował zespół prawników White & Case w biurze w Warszawie oraz w biurze w Londynie.

Marcin Studniarek, partner kieruj?cy zespołem w warszawskim biurze White & Case powiedział: „Z wielk? przyjemności? doradzaliśmy naszemu klientowi przy transakcji zasługuj?cej na uwagę z kilku powodów. Była to największa w historii transakcja w zakresie obligacji typu high yield w Europie Środkowo-Wschodniej; największa, od 2010 roku, debiutancka emisja obligacji typu high yield; druga największa w historii transakcja w tym zakresie dla europejskiego operatora telefonii komórkowej i pierwsza w historii emisja obligacji typu high yield denominowanych w polskich złotych na międzynarodowym rynku kapitałowym!

Z punktu widzenia transakcyjnego było to rzeczywiście niezwykłe przedsięwzięcie, ponieważ w celu zapewnienia naszemu klientowi pełnej elastyczności w doborze finansowania, warszawski zespół prowadził w tym samym czasie dwa niezależne procesy (tzw. dual-track), tj. proces pozyskania finansowania od lokalnych banków jako alternatywa dla emisji obligacji typu high yield.”

Ian Bagshaw, partner White & Case w biurze w Londynie, współkieruj?cy grup? Private Equity w regionie Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki, powiedział: „Ta transakcja stanowiła fantastyczn? okazję do zaprezentowania najwyższych kwalifikacji zespołu doradzaj?cego firmom występuj?cym w roli kredytobiorców. Jestem niezwykle zadowolony, że mogliśmy doradzać naszemu wieloletniemu klientowi firmie Novator, a także spółkom Olympia i P4 przy tym strategicznym przedsięwzięciu”.

Dwa zespoły White & Case doradzaj?ce Play pracowały jednocześnie w dwóch biurach, w Warszawie i w Londynie.

W Warszawie zespołem kierował partner Marcin Studniarek, a w jego składzie znaleźli się: Tomasz Ostrowski, Nicholas Coddington oraz Daniel Kaczorowski (partnerzy lokalni), Grzegorz Jukiel (counsel), Rafał Kamiński oraz Aneta Urban (associates).

W Londynie zespołem kierowali partnerzy Jill Concannon i Ian Bagshaw, a w jego składzie znaleźli się: Ross Allardice, Jeremy Duffy, Rob Mathews (partnerzy), James Greene (associate), jak również partner z biura w Budapeszcie: Rob Irving.

White & Case

White & Case LLP jest wiod?c? globaln? firm? prawnicz?, świadcz?c? usługi za pośrednictwem 39 biur znajduj?cych się w 26 krajach. Jako jedna z pierwszych amerykańskich kancelarii prawnych, która swym zasięgiem objęła główne centra biznesowe świata, zapewnia doradztwo i reprezentuje klientów w każdej dziedzinie prawa. Klienci ceni? sobie zarówno nasz? globaln? sieć jak i nasz? znajomość prawa amerykańskiego, angielskiego i lokalnego w każdym z regionów, w którym działamy i polegaj? na naszych kompetencjach przy złożonych transakcjach transgranicznych, a także, gdy reprezentujemy ich w postępowaniach s?dowych i arbitrażowych.

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zmiana trybu pracy CCIFP