Aktualności firm stowarzyszonych

Warszawskie biuro Gide doradzało KGHM Polska Miedź S.A. przy finansowaniu w kwocie 450 mln USD udzielonym przez BGK

Warszawskie biuro kancelarii Gide doradzało KGHM Polska Miedź S.A. przy finansowaniu udzielonym przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

 

W dniu 27 lutego br. została zawarta przez KGHM Polska Miedź S.A. oraz Bank Gospodarstwa Krajowego umowa niezabezpieczonego kredytu w kwocie 450 mln USD. Okres finansowania kredytem wynosi 7 lat - 5 lat w formie odnawialnej linii kredytowej, która zostanie po tym okresie przekształcona w kredyt nieodnawialny spłacany w czterech równych półrocznych ratach.

Środki finansowe pozyskane z kredytu zostan? przeznaczone na sfinansowanie ogólnych celów korporacyjnych.

Doradcami spółki w tej transakcji byli partner Dariusz Tokarczuk oraz radca prawny Paweł Wasiel.

***

Nota do wydawcy:

Gide jako jedna z pierwszych międzynarodowych kancelarii otworzyła biuro w  Polsce w 1991 r. Obecnie w warszawskim biurze kancelarii Gide pracuje około 45 adwokatów, radców prawnych i doradców podatkowych. Klientami warszawskiego biura kancelarii s? między innymi instytucje finansowe, banki, firmy ubezpieczeniowe, inwestorzy zagraniczni, spółki i inne przedsiębiorstwa krajowe w  tym spółki Skarbu Państwa oraz instytucje z sektora publicznego. Do klientów kancelarii należy również wiele spółek z  indeksu WIG-30: KGHM, PGNIG, Grupa Azoty, mBank, PKO Bank Polski, Bank Pekao, Bank Zachodni WBK, Bank ING, PGE, PKN Orlen, Energa, Orange oraz Asseco.

Kancelaria Gide, założona w Paryżu w 1920 roku, jest dzisiaj jedn? z  największych międzynarodowych kancelarii prawnych. Posiada 12 biur i zatrudnia ponad 550 prawników. Kancelaria oferuje najwyższej jakości pomoc prawn? w  zakresie licznych dziedzin prawa gospodarczego krajowego i międzynarodowego.

Zapraszamy na nasz? stronę internetow?: gide.com

@GideLawFirm

W celu uzyskania dodatkowych informacji, prosimy o kontakt:

Gide (Polska)
Aneta Król
Communications & Marketing
tel. +48 22 344 00 86
aneta.krol@gide.com

Gide (Francja)
Natacha Boigegrain
Business Development & Communications Director
tel. +33 (0)1 40 75 60 24
natacha.boigegrain@gide.com
Sandra Godon
Communications Manager
tel. +33 (0)1 40 75 37 80
godon@gide.com

Havas
Mathieu Bonnefond
tel. +33 (0)6 72 73 92 46
mathieu.bonnefond@havas.com
Charlotte Lazimi
tel. +33 (0)6 84 79 16 27
charlotte.lazimi@havas.com

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Platforma COVID19