Aktualności firm stowarzyszonych

Warszawa przyszłości malowana akwarelą

<p style="text-align: justify;">Międzynarodowa firma doradcza Cushman &amp; Wakefield wydała kolejną, czwartą edycję akwareli z panoramą Warszawy. Uchwycona z lotu ptaka panorama przedstawia miasto z istniejącą i planowaną infrastrukturą komercyjną miasta wraz z inwestycjami mieszkaniowymi, które powstaną do 2020 roku. Autorem dzieła jest dr Michał Suffczyński z Pracowni Rysunku, Malarstwa i Rzeźby na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej.</p>

>

Najnowsza wersja akwareli szczegółowo odwzorowuje przyszły układ rozwijaj?cych się dzielnic stolicy tj.: Centrum, bliskiej Woli oraz Pragi. Uwzględnia ona także blisko 90 nowych inwestycji. Obraz powstał na podstawie aktualnych zdjęć lotniczych wykonanych przez dr. Marka Ostrowskiego oraz dokumentacji dostarczonej przez inwestorów wszystkich planowanych lub realizowanych obecnie projektów.

Wśród wrysowanych inwestycji znalazły się m.in.: Varso, The Warsaw Hub, Spark, Generation Park, Browary Warszawskie, Cedet, Centrum Marszałkowska, Spinnaker, Towarowa 22 czy nowe bulwary, kładka dla pieszych nad Wisł?, Centrum Przewrotu Kopernikańskiego, Kompleks Muzeów na Cytadeli Warszawskiej i Muzeum Sztuki Nowoczesnej.

Ostatnia aktualizacja Akwareli prezentowana była w 2008 r.

-  Praca nad panoram? to niezwykła autorska przygoda, która pozwoliła mi wykorzystać i poł?czyć wrażliwość artystyczn? oraz wiedzę i warsztat techniczny inżyniera architekta. Najpierw musiałem rozpoznać tkankę miasta w rysunku perspektywicznym z lotu ptaka, a następnie wykonać akwarelę na podrysie strukturalnym. Wszystkie etapy mojej pracy były filmowane i skanowane, dzięki czemu można obejrzeć nie tylko finalny obraz, ale też cały proces tworzenia. Mam za sob? wiele miesięcy intensywnej pracy, ale odczuwam wielk? satysfakcję z możliwości zobrazowania mojego miasta wraz z nowymi, planowanymi inwestycjami. To już kolejna, w ci?gu ostatnich 20 lat, obejmuj?ca teraz bardzo szeroki obszar, edycja panoramy centrum Warszawy wykonana przeze mnie dla firmy Cushman & Wakefield, obchodz?cej w tym roku stulecie działalności na świecie  – powiedział autor akwareli, dr inż. architekt Michał Suffczyński z Pracowni Rysunku, Malarstwa i Rzeźby na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej.

-  Dzięki 26-letniej obecności na rynku nieruchomości komercyjnych w Polsce oraz aktywnemu uczestnictwu w   najważniejszych projektach komercyjnych, firma Cushman & Wakefield wniosła duży wkład w rozwój urbanistyczny miasta. Cyklicznie przygotowywana przez nas akwarela najlepiej ilustruje dynamiczne tempo rozwoju Warszawy. Jesteśmy przekonani, że nowa odsłona tego unikatowego dzieła stanie się pretekstem do wielu inspiruj?cych rozmów na temat przyszłości stolicy  – powiedział Charles Taylor, Dyrektor Biura Cushman & Wakefield w Polsce.

-  Akwarela prezentuje rozwój infrastruktury miasta do 2020 roku. W jej powstanie zaangażowanych było wiele osób, pocz?wszy od specjalistycznych firm przygotowuj?cych podkłady kartograficzne i udostępniaj?cych zdjęcia lotnicze centrum Warszawy, na podstawie których Michał Suffczyński mógł namalować obraz, grafików opracowuj?cych wersję elektroniczn? dzieła, skończywszy na deweloperach dostarczaj?cych informacje o swoich planowanych inwestycjach. Gdyby nie ich zaangażowanie i chęć współpracy, ciężko byłoby ukończyć to dzieło. Udało nam się zidentyfikować i wrysować prawie 90 nowych budowli, a prace nad całym projektem trwały blisko 12 miesięcy  – powiedziała Malwina Kierebińska, koordynator projektu akwarela i Marketing Executive w firmie Cushman & Wakefield.

Akwarela to projekt malarski, który w poprzednich edycjach wzbudził ogromne zainteresowanie wśród mieszkańców Warszawy. Jej reprodukcje zdobi? m.in. ścianę wydziału architektury na Politechnice Warszawskiej oraz wielu innych urzędów i instytucji. Akwarela jest doskonał? wizytówk? prężnie rozwijaj?cej się stolicy.

Prezentacja czwartej edycji akwareli odbędzie się 28 listopada, podczas wernisażu organizowanego w kompleksie kulturalno-biznesowym Mała Warszawa z okazji 100-lecia działalności międzynarodowej firmy doradczej Cushman & Wakefield.

Sponsorami tegorocznej edycji s? najwięksi stołeczni deweloperzy: Echo Investment, Ghelamco, HB Reavis oraz Skanska.

***

O Cushman & Wakefield

Cushman & Wakefield jest wiod?c? na świecie firm? świadcz?c? usługi na rynku nieruchomości komercyjnych. Wspiera klientów w podejmowaniu decyzji wpływaj?cych na sposób, w jaki ludzie pracuj?, robi? zakupy i spędzaj? wolny czas. Dogłębna znajomość rynków lokalnych oraz globalna perspektywa naszych 45 tysięcy pracowników w ponad 70 krajach, a także wykorzystanie unikalnej platformy nowoczesnych rozwi?zań, pozwalaj? najemcom i inwestorom na optymalizację wartości nieruchomości. Cushman & Wakefield należy do grupy największych firm doradczych na rynku nieruchomości komercyjnych na świecie. Jej przychody s? szacowane na 6 mld USD. Do najważniejszych usług świadczonych przez firmę należ? pośrednictwo w wynajmie powierzchni, kompleksowe zarz?dzanie nieruchomościami, obsługa transakcji na rynkach kapitałowych, zarz?dzanie obiektami (C&W Services), globalna obsługa najemców, zarz?dzanie inwestycjami i  aktywami (DTZ Investors) oraz usługi w zakresie realizacji projektów i inwestycji deweloperskich, reprezentacji najemców, wyceny i doradztwa. W 2017 roku firma Cushman & Wakefield obchodzi stulecie swojej działalności – od 100 lat pomaga klientom w osi?ganiu celów biznesowych. Więcej informacji na stronach  www.cushwakecentennial.com  i  www.cushmanwakefield.com  oraz na Twitterze:  @CushWake.

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Szybkie testy serologiczne COVID-19

Postaw na zdrowie pracowników: Zapewnij zdrowie i dobre samopoczucie swoim pracownikom z COVID-PRESTO® - nasz zestaw testu serologicznego na Covid-19...

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Platforma COVID19