W ubiegłym tygodniu ukazał się komunikat agencji ratingowej Fitch nt. sytuacji w Polsce

<p style="text-align: justify;">Agencja zwróciła w nim uwagę na istotny wzrost ryzyka pogorszenia się sytuacji w finansach publicznych w przypadku ewentualnego spowolnienia gospodarczego w Polsce. Co więcej, przedstawiony przez rząd plan konwergencji nie uwzględnia skutków planowanego obniżenia wieku emerytalnego oraz zwiększenia kwoty wolnej od podatku.</p>

>

Stanowi to czynnik ryzyka w górę dla ścieżki długu publicznego oraz deficytu. W komunikacie zwrócona została również uwaga na konfrontacyjny charakter polityki obecnego rz?du, który prowadzi do polaryzacji społeczeństwa i może zwiększyć ryzyko polityczne. Jednocześnie wpływa ona na pogorszenie relacji z części? kluczowych partnerów gospodarczych w UE, co może negatywnie oddziaływać na perspektywy inwestycji zagranicznych oraz wzrostu gospodarczego w Polsce. Agencja przypomniała również, iż rozluźnienie polityki fiskalnej zwiększaj?ce dług publiczny, osłabienie  wiarygodności polityki rz?du lub pogorszenie perspektyw gospodarczych może mieć negatywny wpływ na rating. Wydźwięk komunikatu Fitch sygnalizuje w naszej ocenie wyraźny wzrost prawdopodobieństwa obniżenia perspektywy ratingu po jego lipcowej ocenie i tym samym jest lekko negatywny dla złotego i cen polskich obligacji.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail:  djulliard(@)credit-agricole.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!