W ubiegłym tygodniu poznaliśmy kolejne dane o koniunkturze w gospodarce niemieckiej

<p style="text-align: justify;">Indeks Ifo, obrazujący nastroje niemieckich przedsiębiorców reprezentujących sektor przemysłu przetwórczego, budownictwa, handlu hurtowego i detalicznego, wzrósł w lutym czwarty raz z rzędu i wyniósł 106,8 pkt. wobec 106,7 pkt. w styczniu i konsensusu na poziomie 107,7.</p>

>

Choć składowa dla oceny bież?cej koniunktury uległa nieoczekiwanemu pogorszeniu do 111,3 pkt. z 111,7 pkt., ukształtowała się ona na poziomie wyższym niż przeciętna dla IV kw. ub. r. Oceny dotycz?ce krótkoterminowych perspektyw uległy jednak poprawie, na co wskazuje wzrost składowej dotycz?cej oczekiwań z 102,0 pkt. do 102,5 pkt. przy konsensusie na poziomie 103,0 pkt. W efekcie, komponent dotycz?cy oczekiwań osi?gn?ł poziom najwyższy od lipca 2014 r. Mimo nieznacznego wzrostu indeksu Ifo jego poziom nadal wskazuje, że ożywienie gospodarcze w Niemczech I kw. br. będzie najprawdopodobniej silniejsze niż w IV kw. ub. Sygnalizuje to istotne ryzyko w górę dla naszej prognozy wzrostu gospodarczego w Niemczech w I kw. br. (0,3% kw/kw wobec 0,7% w IV kw. 2014 r.).

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl. Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail: jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail: jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail: djulliard(@)credit-agricole.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!