W ubiegłym tygodniu miało miejsce posiedzenie EBC

<p style="text-align: justify;">Zgodnie z naszymi oczekiwaniami utrzymane zostały na nim dotychczasowe parametry polityki monetarnej. W komunikacie po posiedzeniu pojawiły się informacje, że 8 czerwca rozpocznie się skup obligacji korporacyjnych w ramach rozszerzonego programu skupu aktywów, a 22 czerwca przeprowadzony będzie pierwszy przetarg nowego programu TLRTO (targeted longer-term refinancing operations).</p>

>

Na ubiegłotygodniowym posiedzeniu przedstawione zostały również nowe projekcje ekonomiczne EBC. Zgodnie z czerwcow? projekcj? wzrost PKB w strefie euro wyniesie w 2016 r. 1,6% (wobec 1,4% w marcowej projekcji), 1,7% w 2017 r. i 2018 r. (odpowiednio 1,7% i 1,8%). Z kolei inflacja w strefie euro ukształtuje się w 2016 r. na poziomie 0,2% (0,1%) – rewizja w górę z uwagi na silniejszy od oczekiwao wzrost cen ropy naftowej oraz wyniesie 1,3% w 2017 r. i 1,6% w 2018 r. (brak zmian w porównaniu do marcowej projekcji). Podtrzymujemy nasz scenariusz, zgodnie z którym EBC wydłuży czas trwania rozszerzonego programu skupu aktywów do września 2017 r. z marca 2017 r.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail:  djulliard(@)credit-agricole.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!