Analizy i badania

W środę zostały opublikowane Minutes z lipcowego posiedzenia FOMC

<p style="text-align: justify;">W ocenie członków FED krótkoterminowe ryzyko spowolnienia wzrostu amerykańskiej gospodarki zmniejszyło się, a krótkookresowy wpływ Brexit na sytuację w USA okazał się być ograniczony.</p>

>

Niemniej jednak będ? oni nadal uważnie monitorować czynniki średnio- i długookresowego ryzyka dla amerykańskiej gospodarki. Przeważaj?ca grupa członków FED oczekuje, że wzrost gospodarczy w USA w II poł. br. ukształtuje się powyżej potencjału, a poprawa sytuacji na rynku pracy będzie kontynuowana. Jednocześnie większość członków FED zaznaczyło, że wygasanie efektu ubiegłorocznej niskiej bazy zwi?zanego ze spadkiem cen ropy naftowej oraz umocnieniem dolara stanowi wsparcie dla wzrostu inflacji w kolejnych miesi?cach. Zgodnie z zapisem dyskusji  członkowie FED przed rozpoczęciem dalszej normalizacji polityki monetarnej chc? jednak poczekać na dodatkowe dane potwierdzaj?ce wzrost aktywności w amerykańskiej gospodarce oraz stabiln? sytuację na rynku pracy. Część członków FED oczekuje, że w najbliższym czasie sytuacja gospodarcza pozwoli na dalsze zacieśnianie polityki monetarnej. W efekcie podtrzymujemy nasz scenariusz, w którym zakładamy jedn? podwyżkę docelowego przedziału dla wahań stopy funduszy Rezerwy Federalnej w br. – o 25 pb w grudniu, do poziomu [0,50%; 0,75%].

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail:  djulliard(@)credit-agricole.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin