Aktualności firm stowarzyszonych  •  Partnerzy

VI Międzynarodowe Targi Branży Pogrzebowej i Cmentarnej NECROEXPO

<p style="text-align: justify;"><strong>Współorganizowana przez PIP, największa i najważniejsza impreza branży pogrzebowej w Polsce już od 12 do 14 czerwca w Targach Kielce</strong></p>

>

Międzynarodowe Targi Branży Pogrzebowej i Cmentarnej NECROEXPO to wystawa, w czasie której można zapoznać się z kompleksow? ofert? usług pogrzebowych – od profesjonalnej organizacji pochówku, wyboru i zakupu nagrobka, aż po usługi z zakresu florystyki funeralnej.

NECROEXPO to wydarzenie, podczas którego swoj? ofertę prezentuj? najważniejsze firmy z branży, w tym między innymi wiod?cy producenci akcesoriów zwi?zanych z kompleksow? obsług? pogrzebu. Premiery nowych modeli trumien, urn, nowoczesne systemy komputerowe do obsługi pogrzebów czy zarz?dzania cmentarzami,  to zaledwie niewielka część produktów, jakie można zobaczyć w Targach Kielce. W zwi?zku z tym NECROEXPO to impreza, która może pochwalić się największ? liczb? branżowych zwiedzaj?cych w Polsce. Targi co roku odwiedza bowiem 1500 gości z blisko 21 krajów całego świata - Włoch, Estonii, Kanady, USA, Czech, Litwy, Ukrainy, Danii, Węgier, Finlandii, Niemiec, Irlandii, Szwecji, Holandii, Rosji, Rumunii, Słowacji, Francji, Hiszpanii i Polski. Z roku na rok targi s? coraz większe, o czym świadczy rosn?ca liczba wystawców i większa powierzchnia stoisk. Poprzednia edycja w 2013 była pod tym względem rekordowa - 107 firm i 2322m2. Rosn?ce statystyki sprawiły, że w ci?gu ostatnich lat wydarzenie zyskało miano największych w Europie Środkowo – Wschodniej targów pogrzebowych i cmentarnych. Potwierdzaj? to także wysokie oceny wystawców.

Podczas nadchodz?cej edycji po raz  pierwszy goście NECROEXPO będ? mieli okazję poznać bogat? ofertę świec i zniczy. To wszystko za spraw? premierowego Salonu Zniczy, będ?cego owocem współpracy z Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Producentów Świec i Zniczy. Od lat wystawie w Targach Kielce towarzysz? mistrzowskie pokazy florystyczne oraz jedyna w Europie pod zadaszeniem Giełda Luksusowych Karawanów i Melexów.Na giełdzie prezentowane s? eleganckie samochody różnych marek pocz?wszy od bardzo starych po nowe spod igły. Przedstawiciele zakładów pogrzebowych podczas targów maj? okazję obejrzeć auta oraz kupić samochody.

NECROEXPO to nie tylko atrakcyjna ekspozycja. Osoby pracuj?ce w branży pogrzebowej zgłębiaj? tu swoj? wiedzę niemal z każdej dziedziny zwi?zanej z ich prac? zawodow?. Program imprezy uatrakcyjnia bowiem szereg szkoleń i konferencji z zakresu między innymi kosmetyki pośmiertnej i balsamowania zwłok, profesjonalnej obsługi klienta zakładu pogrzebowego, psychologii sprzedaży usług pogrzebowych, kontaktu z rodzin? zmarłego, zmian w prawie pogrzebowym prowadzone czy organizacji pogrzebów wyznaniowych i świeckich w Polsce.

Targi stanowi? doskonał? szansę na zaprezentowanie swojej oferty szerokiemu gronu potencjalnych klientów. Wysoki poziom i profesjonalizm organizacji NECROEXPO, a także działalność promocyjna poza granicami naszego kraju zyskała duże uznanie mediów ogólnych oraz branżowych, a w tym popularnego włoskiego magazynu branżowego Oltre Magazine.

Menedżer projektu

Marcin Musiał
+48 41 365 12 19
+48 606 447 380
+48 41 365 13 15
musial.m@targikielce.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Molestowanie i mobbowanie on-line

Praca świadczona na odległość nie wyklucza możliwości zaistnienia mobbingu, aktów molestowania i molestowania seksualnego. Telepracownik i pracownik...

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Platforma COVID19