Aktualności firm stowarzyszonych

Veolia poszerza portfolio klientów z branży przemysłowej

W listopadzie br. spółka zależna Veolii, świadcząca kompleksowe usługi energetyczne i multitechniczne dla obiektów przemysłowych, biurowych, handlowych i logistyczno-magazynowych - Veolia Industry Polska przejęła od Grupy Boryszew obsługę w zakresie produkcji i dystrybucji ciepła oraz gospodarki wodno-ściekowej na terenie "Parku Przemysłowego ELANA". Przedsiębiorstwa z Grupy Boryszew, razem z ponad 50 partnerami biznesowymi z branży przemysłowej, stały się jednym z kluczowych klientów Veolii.

Położony na obrzeżach dzielnicy Bielawy "Park Przemysłowy ELANA" obejmuje obszar ponad 200 hektarów. Teren Parku obejmuje obszar dawnego Przedsiębiorstwa Państwowego "CHEMITEX-ELANA", i powstał z inicjatywy BORYSZEW S.A. W ramach zawartego z Grupą Boryszew kontraktu Veolia Industry Polska wydzierżawiła istniejące węglowe źródło ciepła oraz sieci parowe, a także nabyła sieci gorącej wody cieplnej i sieci wodno-kanalizacyjne, które zaspokajają zapotrzebowanie parku na ciepło i bieżącą wodę.

Dzięki podpisanemu kontraktowi Veolia będzie odpowiedzialna za produkcję i dystrybucję ponad 70 tys. GJ ciepła rocznie dla ponad 50 obiektów parku. Dodatkowo Veolia Industry Polska zajmie się dystrybucją wody i odbiorem ścieków przemysłowych w ilości około 100 tys. m3 wody rocznie dla ponad 100 odbiorców.

W ciągu najbliższych 3 lat Veolia Industry Polska planuje zlikwidować istniejące węglowe źródło ciepła wraz z sieciami parowymi i zastąpić je - nowoczesnymi źródłami opalanymi gazem ziemnym. Co przyczyni się do znacznej redukcji emisji CO2 do atmosfery oraz wpłynie na poprawę efektywności energetycznej całego systemu.

- Cieszę się, że podpisaliśmy ramowy kontrakt na obsługę parku technologicznego w Toruniu z tak dużym klientem, jakim jest Grupa Boryszew. W swojej codziennej działalności efektywnie wspieramy polski przemysł w drodze do osiągnięcia najwyższego poziomu efektywności energetycznej. Usługi, które będziemy świadczyć w Toruniu, będą miały wpływ na obniżenie emisji CO2 do atmosfery – mówi Alexandre Farion, członek zarządu, dyrektor handlowy Grupy Veolia w Polsce.

***

Veolia w Polsce Jest od ponad 20 lat jest sprawdzonym partnerem miast i przemysłu na terenie całego kraju. Opierając się na wiedzy i doświadczeniu oferuje innowacyjne usługi dostosowane do potrzeb Klientów. Inwestując w rozbudowę i modernizację swojej infrastruktury produkcyjnej i dystrybucyjnej, a także rozwijając działalność w zakresie efektywnego zarządzania energią, gospodarki wodno-ściekowej i odpadowej zapewnia najwyższą jakość usług. Wpisując się w model gospodarki o obiegu zamkniętym tworzy i wdraża rozwiązania efektywne ekonomicznie i przyjazne dla środowiska przyczyniając się do zrównoważonego rozwoju miast i przemysłu. Grupa Veolia w Polsce zatrudnia 4 300 pracowników, których misją jest odnawianie zasobów świata. Prowadzi działalność w 86 miastach, w 44 zarządza sieciami ciepłowniczymi. Działa poprzez spółki operacyjne: Veolia Energia Polska (holding), Veolia Energia Warszawa, Veolia Energia Łódź, Veolia Energia Poznań, Veolia term, Veolia Industry Polska, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Tarnowskich Górach oraz ich spółki zależne. www.veolia.pl Zobacz film

Veolia Industry Polska świadczy kompleksowe usługi energetyczne i multitechniczne dla obiektów przemysłowych, biurowych, handlowych i logistyczno-magazynowych. Spółka oferuje klientom innowacyjne rozwiązania w zakresie ciepła, chłodu, energii elektrycznej oraz gospodarki wodno-ściekowej. Spółka, realizując założenia polityki zrównoważonego rozwoju grupy, tworzy i wdraża rozwiązania efektywne energetycznie i optymalne dla środowiska i społeczności lokalnych. Zarządza 3 mln m2 powierzchni oraz licznymi instalacjami dostawy mediów na terenie całej Polski.

Kontakt dla mediów:

Magdalena Kempiński

+48 516 141 414

magdalena.kempinski(@)veolia.com

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Platforma COVID19