Uroczystość wręczenia Orderów Palm Akademickich

<p style="text-align: justify;">Ambasador Francji w Polsce Pierre Lévy wręczył w poniedziałek 19 marca 2018 r. Ordery Palm Akademickich w randze kawalera Profesor Małgorzacie Molędzie-Zdziech i Profesor Marii Pasztor. Ustanowiony w roku 1955, order Palm Akademickich jest przyznawany osobom, które działając na uczelniach wyższych czy – ogólniej - w szkolnictwie przyczyniają się do promowania kultury na świecie.</p>

>

Ambasador Francji Pierre Lévy wręczył Ordery Palm Akademickich w randze kawalera prof.r Małgorzacie Molędzie-Zdziech i prof. Marii Pasztor.

Małgorzata Molęda-Zdziech jest uznanym specjalist? w kwestiach lobbingu, grup interesów społecznych, komunikacji społecznej i mediów. Zwi?zana ze Szkoł? Główn? Handlow? (SGH), rozwija liczne formy współpracy uniwersyteckiej z Francj?. Jest również zaangażowana w działalność stowarzyszeń, przede wszystkim Stowarzyszenia Francja-Polska, w promowanie frankofonii i kultury francuskiej.

Maria Pasztor jest uznanym historykiem, specjalizuje się przede wszystkim w dziejach stosunków francusko-polskich. Wnosi cenny wkład w rozwój współpracy francusko-polskiej wygłaszaj?c wykłady, prowadz?c seminaria i prace badawcze we francuskich ośrodkach. Jest autork? wielu publikacji będ?cych kompendium wiedzy na temat relacji francusko-polskich w XX wieku.

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!