Unia Europejska i USA zaostrzyły sankcje wobec Rosji

<p style="text-align: justify;">Sankcje UE ograniczają dostęp pięciu głównym rosyjskim bankom, trzem firmom naftowym oraz trzem firmom zbrojeniowym do unijnych rynków kapitałowych. Dodatkowo wprowadzono embargo na dostarczanie dóbr podwójnego zastosowania (dobra mogące być użyte w sferze wojskowej, jak i cywilnej) dziewięciu rosyjskim firmom z pogranicza sektora zbrojeniowego oraz wzmocniono embargo na zaopatrywanie w technologię rosyjskich firm wydobywczych.</p>

>

Ponadto kolejne 24 osoby objęte zostały zakazem wjazdu do UE. Z kolei amerykańskie sankcje zostały wymierzone w sześć rosyjskich banków, w tym największy rosyjski bank Sbierbank i Gazprombank, oraz spółki naftowe Gazprom, Gazprom Nieft, Łukoil i Rosnieft, na które nałożono ograniczenia dotycz?ce importu i eksportu. Rosja poinformowała, że w odpowiedzi podejmie adekwatne kroki, współmierne do działań UE i USA. Rzecznik MSZ powiedział, że Rosja może zakazać importu używanych samochodów z UE. Rosyjskie sankcje odwetowe będ? oddziaływały w kierunku wolniejszego wzrostu PKB w Unii Europejskiej, w tym Polsce, co stanowi zatem ryzyko dla naszej prognozy wzrostu gospodarczego w Polsce w br. (3,5%) i w 2015 r. (3,8%).

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl. Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław www.credit-agricole.pl  

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako North Carolina best-driving-school.com School offers quality driving instruction to Teens and Adults to  help them operate vehicles in a safe and confident manner. rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: 48 22 573 18 40 e-mail: jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: 48 22 573 18 02 e-mail: jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: 48 22 573 80 82 e-mail: djulliard(@)credit-agricole.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Platforma COVID19