Aktualności firm stowarzyszonych

Tymon Michal Nowosielski nowym prezesem Eiffage Immobilier Polska

<p style="text-align: justify;" align="justify"><a name="_GoBack"></a> <span style="font-family: Arial, serif;"><span>Tymon M. Nowosielski został Prezesem Zarządu Eiffage Immobilier Polska we wrześniu br. Do sierpnia 2017 r. (od 2009 r.) związany był z firmą BOUYGUES IMMOBILIER Polska. Pełnił tam funkcje Dyrektora Technicznego, Dyrektora ds. Budownictwa Mieszkaniowego oraz Dyrektora warszawskiego i poznańskiego oddziału BI. </span></span></p>

>

Do jego obowi?zków należało rozwijanie działalności na nowych rynkach, kierowanie projektami, zakup gruntów, kontroling finansowy, negocjowanie terminów i umów dotycz?cych zleceń kupna gruntów oraz dużych kontraktów budowlanych. Znacz?cymi osi?gnięciami tego okresu były wzrost sprzedaży z 300 mieszkań do 1100 na rok, realizacja Miasteczka Orange 45.000 GLA oraz uzyskanie na rzecz BI pierwszego certyfikatu zrównoważonego rozwoju w Europie Środkowej dla inwestycji mieszkaniowej (HQE International – certyfikat budownictwa wysokiej jakości przyjaznego środowisku).

Zawodow? karierę rozpocz?ł w firmie COPLAN Polska (1999-2009), gdzie stopniowo awansował od pozycji kierownika zarz?dzaj?cego projektem poprzez stanowiska dyrektorskie aż po szczebel Wicedyrektora i Dyrektora Generalnego firmy. Do jego obowi?zków należało zarz?dzanie projektami: realizacja hoteli, biur, centrów handlowych i hal produkcyjnych, na rzecz renomowanych międzynarodowych klientów; pozyskiwanie niezbędnych pozwoleń na budowę, organizacja i  zarz?dzanie pracami projektowymi i koordynacja procesów zaopatrzenia i  budowy w założonym czasie i ramach budżetowych. Projekty te prowadzone były w dużych ośrodkach w Polsce (m.in. w Poznaniu, Katowicach) oraz w  Moskwie.

Jest absolwentem Politechniki Gdańskiej (Architektura, Inżynieria, Urbanistyka), studiów podyplomowych w zakresie Innowacji, Strategii i Zarz?dzania na uczelni EML w Lyonie oraz Instytutu Nauk Politycznych w Paryżu (Sciences PO) w zakresie Finansów, Strategii i Przywództwa.

Eiffage Immobilier Polska (EIP) należy do Grupy Eiffage, jednej z największych grup budowlanych i  operatorów koncesji w Europie. Do maja ub. roku firma nosiła nazwę Eiffage Polska Nieruchomości. Eiffage Immobilier Polska podejmuje projekty w różnych obszarach funkcjonalności urbanistycznej, od mieszkaniowej, przez biurow?, hotelow?, po handlow?, w tym również projekty wielofunkcyjne.

Wiod?cym podmiotem Grupy Eiffage w Polsce jest firma Eiffage  Polska Budownictwo (EPB). EPB jest generalnym wykonawc? usług budowlanych, wyspecjalizowanym w kompleksowym budownictwie obiektów kubaturowych: biurowych, handlowych, hotelowych, mieszkaniowych, przemysłowych i sportowych. Firma posiada szerokie doświadczenie w  budowie wymagaj?cych, nowatorskich i trudnych technologicznie obiektów. W ci?gu 25 lat działalności w Polsce, EPB zrealizowało ponad 650 inwestycji. Do najważniejszych, nowych realizacji należ?: kompleks hotelowo-apartamentowy w Zakopanem, budynki biurowe Brema w Katowicach i Enterprise Park w Krakowie, obiekt produkcyjny dla Grupy Azoty w Tarnowie oraz konstrukcje młynów węglowych Elektrowni Jaworzno, osiedla mieszkaniowe: „Zajezdnia” i „Botanika” w Poznaniu, „Mennica Residence”, „Żoliborz Artystyczny” i „Studio Mokotów” w  Warszawie.

Biuro prasowe Eiffage Polska Budownictwo:

Barbara Czerniawska
E: media(@)eiffage.pl
T: +48 604 16 16 06

Joanna Cendrowska
Koordynator ds. Komunikacji i Marketingu
E: j.cendrowska(@)eiffage.pl
T.: +48 22 566 48 00

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Platforma COVID19