Podsumowanie wydarzeń

Trzech nowych członków Rady CCIFP zostało wybranych podczas Walnego Zgromadzenia

<p style="text-align: justify;">Walne Zgromadzenie Francusko-Polskiej Izby Gospodarczej w 2015 roku odbyło się 21 kwietnia o godz. 17.30 w Centralnej Bibliotece Rolniczej w Warszawie. Uczestniczyło w nim 80 przedstawicieli firm stowarzyszonych. Siedem uchwał zostało poddanych głosowaniu, a także przeprowadzono wybory uzupełniające do Rady CCIFP w grupie MŚP.</p>

>

Na kwietniowym Walnym Zgromadzeniu przedstawione zostały wyniki finansowe za rok 2014, podsumowanie ubiegłorocznych działań oraz strategia i kierunki rozwoju CCIFP na najbliższe lata.  

Prezentacja z Walnego Zgromadzenia CCIFP 2015 >>>

Jednogłośnie zatwierdzono sprawozdanie z działalności Francusko-Polskiej Izby Gospodarczej za rok 2014, a w szczególności wszelkie wydatki i obci?żenia wymienione i uzasadnione w tym raporcie, jak również sprawozdanie finansowe zawieraj?ce bilans Izby i rachunek zysków i strat.

Zatwierdzono również plan działań oraz budżet Francusko-Polskiej Izby Gospodarczej na rok 2015.

Dodatkowo Walne Zgromadzenie uznało bez żadnych zastrzeżeń prawidłowość działań członków Rady CCIFP   w trakcie roku 2014.

Odbyły się również wybory uzupełniaj?ce do Rady CCIFP. Swojego reprezentanta wybierać mogli przedstawiciele grupy MŚP spośród 8 kandydatów. Wszystkim bardzo serdecznie dziękujemy za zaangażowanie, a w szczególności gratulujemy nowym członkom Rady CCIFP:

  • Matthieu Bondu z firmy BANANA SPLIT,
  • Martina Karlova de Camaret z firmy PARFUMS CHRISTIAN DIOR,
  • Raphaël Vieuxmaire z firmy EXCO.

Po części oficjalnej odbył się tradycyjny koktajl networkingowy, podczas którego uczestnicy mieli okazję swobodnie porozmawiać i nawi?zać kontakty w nieformalnej atmosferze.

[nggallery id=38]

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zmiana trybu pracy CCIFP