Aktualności firm stowarzyszonych

Trendbook Poland - nowa publikacja Warsaw Business Journal

<p><span><span>Już w maju br. ukaże się na rynku polskim rocznik Trendbook Poland. Nowy tytuł grupy biznesowej tygodnika Warsaw Business Journal stanowić będzie uzupełnienie dotychczasowych publikacji skierowanych do przedsiębiorc&oacute;w oraz inwestor&oacute;w - anglojęzycznego tygodnika Warsaw Business Journal, rocznika Book of Lists, codziennego informatora Poland AM oraz wydanego we wrześniu rocznika Investing in Poland 2010. Publikacja przygotowywana jest we wsp&oacute;łpracy z Polską Agencją Informacji i Inwestycji Zagranicznych (PAIiIZ) oraz z aktywnie działającymi w Polsce izbami bilateralnymi (SPCC, BPCC, AHK, CCIFP, Niderlandzka Izba Gospodarcza, AmCham).</span></span></p>

>

Obecny na rynku rocznik Investing in Poland 2010 prezentuje Polskę inwestorom poprzez regiony i ich przewagi konkurencyjne, w Trendbook Poland skupimy się na branżach wysokiej szansy dla BIZ. Przedstawimy analizę otoczenia biznesowego firm działaj?cych w poszczególnych sektorach gospodarki w Polsce ze wskazaniem na 10 kluczowych trendów, które - według redakcji Warsaw Business Journal - kształtować będ? rozwój polskiej gospodarki w perspektywie najbliższego roku – mówi Andrew Kureth, redaktor naczelny Warsaw Business Journal. Oprócz analiz, faktów i liczb dotycz?cych aktualnej sytuacji gospodarczej w Polsce, w publikacji znajd? się komentarze i prognozy przygotowane przez ekspertów działaj?cych w poszczególnych sektorach oraz informacje o najważniejszych trendach społeczno-politycznych, które mieć będ? decyduj?cy wpływ na przyszłość Polski, m.in. rosn?ca rola Polski w UE, najbliższe wybory prezydenckie.


Publikacja skierowana jest do inwestorów zagranicznych planuj?cych działania na polskim rynku, przedsiębiorców chc?cych wzmocnić swoj? pozycję w danym regionie lub branży oraz instytucji okołobiznesowych zajmuj?cych się obsług? inwestorów i polityk? regionaln?

Pierwsze wydanie rocznika ukaże się w nakładzie 12,5 tys. egzemplarzy (wersja drukowana oraz elektroniczna) Oprócz sprzedaży egzemplarzowej, Trendbook Poland dystrybuowany będzie wśród członków izb przemysłowo-handlowych, reprezentantów zagranicznych ambasad i konsulatów, w polskich placówkach handlowych i ekonomicznych za granic? oraz podczas najważniejszych targów i konferencji branżowych. Publikacja dostępna będzie do ści?gnięcia na stronie internetowej wbj.pl oraz PAIiIZ.

Dla firm zrzeszonych w CCIFP przygotowana została specjalna oferta promocyjna.

Zainteresowani współprac? proszeni s? o kontakt z działem reklamy Warsaw Business Journal Katarzyna Pinkiewicz, tel. +48 (22) 257 75 18, kpinkiewicz@wbj.pl

Termin rezerwacji powierzchni reklamowych upływa 15 kwietnia 2010 r.

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zmiana trybu pracy CCIFP