Analizy i badania

To jeszcze nie koniec spadku cen skupu

<p style="text-align: justify;">GUS opublikował dziś dane nt. cen skupu produktów rolnych w czerwcu 2018 r. Wskazały one na szeroki zakres spadku cen w ujęciu rocznym. Najsilniej obniżyły się ceny trzody chlewnej (-17,4%), co związane jest z silną odbudową pogłowia świń w UE przy jednoczesnym wyraźnym zmniejszeniu popytu na wieprzowinę w Chinach. </p>

>

Wzrost cen w ujęciu rocznym odnotowały jedynie ceny bydła (+4,3% r/r) oraz drobiu (+1,2% r/r). Czynnikiem sprzyjaj?cym wzrostowi cen bydła jest jego niska podaż z sektora mleczarskiego, ograniczana przez nadal wysokie ceny skupu mleka. Jednocześnie mamy do czynienia z utrzymuj?cym się silnym popytem na polsk? wołowinę wśród jej głównych importerów. Wzrost popytu obserwowany jest również w przypadku polskiej wołowiny pochodz?cej z uboju rytualnego (m.in. ze strony Izraela). Podtrzymujemy nasz? ocenę, że w kolejnych miesi?cach obserwowany będzie łagodny spadek cen skupu bydła wraz z rosn?c? podaż? wołowiny z branży mleczarskiej.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Spotkanie Komitetu Podatki w CCIFP

Grupa robocza WHT działająca w ramach Komitetu Podatki spotkała się, aby porozmawiać o wyzwaniach związanych z wdrażaniem nowelizacji podatku u...

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin