Analizy i badania

Terminy na rozliczenie podatku PIT za rok 2013

>

Podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych PIT powinni rozliczyć swoje przychody osi?gnięte w roku 2013 do końca kwietnia 2014. Do końca lutego płatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych powinni przekazać podatnikom informacje PIT-11 na których to ujęte s? przychody osi?gnięte w roku 2013. Podatnicy, którzy osi?gali przychody tylko od jednego pracodawcy i nie odliczaj? żadnych ulg, mog? w terminie do 10 stycznia złożyć pracodawcy oświadczenie PIT-12 i na tej podstawie pracodawca jest zobowi?zany rozliczyć ich przychody podatkowe do końca lutego na formularzu PIT-40.

Z informacji Urzędów Skarbowych wynika, iż najczęstszym błędem jest brak podpisu na deklaracji podatkowej.

  Marcin Gruchacz

Manager Departamentu Kadr i Płac ACC Advanced Solutions

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zmiana trybu pracy CCIFP