Aktualności firm stowarzyszonych

Taylor Wessing znowu powiększa zespół prawników. Grażyna Kuźma i Katarzyna Matusiak dołączyły do Kancelarii w Warszawie

<p style="text-align: justify;">W maju 2016 roku do zespołu Taylor Wessing w Warszawie dołączyły dwie prawniczki: Grażyna Kuźma, która objęła stanowisko partnera i zajmować się będzie praktyką bankowości, finansów a także nieruchomości i finansowania nieruchomości oraz Katarzyna Matusiak, która objęła stanowisko senior associate w zespole prawa korporacyjnego, M&amp;A oraz rynków kapitałowych.</p>

>

Grażyna Kuźma jest radc? prawnym, specjalizuje się w prawie nieruchomości, finansowaniu nieruchomości oraz w projektach infrastrukturalnych. Posiada wieloletnie doświadczenie w doradztwie prawnym dotycz?cym nieruchomości na rzecz międzynarodowych i krajowych podmiotów gospodarczych, w szczególności dla banków finansuj?cych inwestycje nieruchomościowe, funduszy inwestycyjnych, podmiotów inwestuj?cych w nieruchomości komercyjne, w tym także w projekty strukturalne. Jest znawc? prawa cywilnego, szeroko rozumianego prawa gospodarczego, a także prawa budowlanego oraz regulacji dotycz?cych planowania i zagospodarowania przestrzennego. Szczególnie ważny obszar jej aktywności zawodowej dotyczy   tworzenia struktur inwestycyjnych oraz zarz?dzaj?cych portfelami nieruchomościowymi.

Grażyna Kuźma jest współautorem ksi?żki „Prawo budowlane i nieruchomości” będ?cej komentarzem do ustawy prawo budowlane, ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz innych ustaw, wydanej przez CH Beck w ramach tzw. komentarzy kompaktowych.  

Katarzyna Matusiak specjalizuje się w doradztwie prawnym w  zakresie fuzji i  przejęć, a także zwi?zanym z obsług? transakcji na rynku nieruchomości. Obszar jej specjalizacji obejmuje także prawo gospodarcze, cywilne oraz  budowlane, w  tym w szczególności aspekty zwi?zane z obsług? prawn? projektów infrastrukturalnych.Katarzyna Matusiak uczestniczyła w wieloetapowych transakcjach nabycia udziałów i akcji, transakcjach sprzedaży i  nabycia nieruchomości przez fundusze inwestycyjne, a  także w transakcjach finansowania projektów nieruchomościowych.

Posiada również doświadczenie w opracowywaniu złożonych umów najmu powierzchni handlowej i biurowej. Przeprowadziła szereg analiz prawnych due diligence w  ramach obsługi rozmaitych transakcji.Doradza klientom od 2012 r. Przed doł?czeniem do Taylor Wessing wiedzę i praktykę rozwijała pracuj?c dla  polskich i międzynarodowych kancelarii prawnych. Unikalne doświadczenie zdobyła również w  Biurze Prawnym jednej z największych w Polsce spółek Skarbu Państwa.  

„Wymogi zarówno lokalnego jak i międzynarodowych rynków, na których działaj? klienci sieci Taylor Wessing motywuj? nas do ci?głego rozwoju, reagowania na ich aktualne potrzeby, ale i działania zgodnie z nasz? maksym? ‘forward thinking’ ”.– komentuje powiększenie zespołu Dr Ewelina Stobiecka, partner zarz?dzaj?cy w Taylor Wessing w Warszawie.  

***

Kontakt dla mediów:  

Aleksandra Ladachowska
Agencja INFINITY, Warszawa
Tel.: + 48  793 41 00 08, E-Mail:  ola(@)agencja-infinity.pl

O Taylor Wessing:

Taylor Wessing jest wiod?c?, międzynarodow? kancelari? oferuj?c? pełen zakres usług prawnychprzedsiębiorstwom działaj?cym w najbardziej dynamicznych branżach na świecie. Wraz z prawie 1200 prawnikami w 28 lokalizacjach w Europie, na Środkowym Wschodzie oraz w Azji oferujemy przedsiębiorstwom z całego świata zintegrowane doradztwo prawne we wszystkich sprawach z zakresu krajowego i międzynarodowego prawa gospodarczego ze szczególnym naciskiem na takie dziedziny jak: prawo spółek, finansowanie, prawo nieruchomości,  prawna ochrona działalności gospodarczej, maj?tek prywatny. Taylor Wessing dysponuje ponadto długoletnim doświadczeniem z zakresu doradztwa dla przedsiębiorców w Ameryce Północnej, Brazylii oraz w Indiach.  

Koncentrujemy się na technologiach przyszłości: Technology, Media & Telecoms,  Life Sciences & Healthcare, Real Estate & Infrastructure, Energy & Environment sowie Financial Institutions & Services.

www.taylorwessing.com

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Wyniki wyborów neutralne dla stawek IRS

W ubiegłym tygodniu 2-letnie stawki IRS nie zmieniły się w porównaniu do poziomu sprzed dwóch tygodni i wyniosły 28pb, 5-letnie zmniejszyły się do...

RPP wprowadzi forward guidance

Kluczowym wydarzeniem w tym tygodniu będzie zaplanowane na wtorek posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej. Komunikat po posiedzeniu będzie szczególnie...

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Platforma COVID19