Aktualności firm stowarzyszonych

Taylor Wessing wspiera inicjatywę Leadership Academy for Poland

<p style="text-align: justify;"><strong>Kancelaria Taylor Wessing dołączyła do grona partnerów wspierających inicjatywę Leadership Academy for Poland organizowaną przez Center for Leadership we współpracy z Fundacją Flying Mind. </strong></p>

>

Celem przedsięwzięcia jest zorganizowanie najwyższej klasy programu rozwoju skierowanego do obiecuj?cych liderów z różnych branż i środowisk w przedziale wiekowym 25-45 lat.   Center for Leadership działa na rzecz dobrego przywództwa dla Polski i ł?czy wybitnych Polaków, którzy będ? tworzyć przyszłość Polski i świata. Czyni to, poprzez kreowanie pozytywnych wartości, rozwój potencjału istniej?cego w ludziach i organizacjach, inspirowanie do aktywnego działania na rzecz spraw publicznych oraz tworzenie nowych inicjatyw, które odciskaj? pozytywne piętno na rzeczywistości.  

- Zalet? Akademii będzie obecność międzynarodowych wykładowców, w tym światowej sławy profesorów Uniwersytetu Harvarda, zaangażowanie globalnych partnerów oraz unikatowa metodologia. Od poprzednich, podobnych inicjatyw różni nas także to, że będziemy ł?czyć liderów z różnych środowisk, od organizacji non-profit, przez ludzi nauki, start-upów, mediów, kultury i biznesu. Chcemy przy tym działać na rzecz rozwoju dobrego przywództwa w naszym kraju. Przywództwo nie oznacza jednak tylko kierownictwa politycznego. Zależy nam na tym, aby dokonać zmiany w naszym sposobie myślenia. Musimy zacz?ć przekraczać własne granice i zastanowić się, jakie nowe idee i rozwi?zania samodzielnie możemy – jako Polacy - wnieść do otaczaj?cego nas świata – mówi Maciej Ujejski, Dyrektor Zarz?dzaj?cy i współtwórca Leadership Academy for Poland.  

Center for Leadership funduje stypendia i szerzy nowe standardy edukacji i nauki w Polsce oraz zmierza do założenia światowej klasy Uniwersytetu w Polsce. Center for Leadership zaprasza do współpracy wszystkich, którzy chc? wnieść wkład w to, aby Polska była m?drym i dobrym krajem.  

W ramach współpracy kancelaria Taylor Wessing jest uprawniona do nominowania uczestników Akademii, natomiast adwokat Przemysław Walasek, partner odpowiedzialny w ramach kancelarii za praktykę e-commerce oraz własności intelektualnej, jest członkiem Rady Akademii.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w Akademii, mog? zgłaszać swoje kandydatury wypełniaj?c formularz pod adresem:
http://center-for-leadership.org/academy/apply/taylorwessing/

***

Kontakt dla mediów:  

Aleksandra Ladachowska
Agencja INFINITY, Warszawa
Tel.: + 48  793 41 00 08, E-Mail: ola(@)agencja-infinity.pl  

O Taylor Wessing:  

Taylor Wessing jest wiod?c?, międzynarodow? kancelari? oferuj?c? pełen zakres usług prawnych przedsiębiorstwom działaj?cym w najbardziej dynamicznych branżach na świecie.

W naszej pracy kierujemy się innowacyjnym podejściem do spraw naszych klientów wspieraj?c ich tym samym w osi?ganiu sukcesów biznesowych.  

Koncentrujemy się na technologiach przyszłości, co pozwoliło nam na rozwój wiedzy i posiadanie pozycji lidera rynku w zakresie:  

  • Technology, Media & Communications
  • e-Commerce
  • Private Wealth
  • Energy  

Wspieramy naszych klientów wszędzie tam, gdzie prowadz? działalność gospodarcz?. W 33 biurach na całym świecie ł?czymy ugruntowan? wiedzę o lokalnych uwarunkowaniach w zakresie handlu, przemysłu i kultury z międzynarodowym doświadczeniem w zakresie prawnej obsługi organizacji biznesowych, w celu zapewnienia proaktywnych, zintegrowanych rozwi?zań dla naszych klientów.    

www.taylorwessing.com

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Platforma COVID19