Aktualności firm stowarzyszonych

Taylor Wessing powołuje zespół podatkowy dedykowany klientom z regionu CEE

<p style="text-align: justify;" lang="en-GB" align="justify"><span style="color: #000000;"><span style="font-family: 'Trebuchet MS', sans-serif;"><span>Zaledwie kilka tygodni po tym, kiedy ekspert z dziedziny nieruchomości Clemens Bärenthaler dołączył jako nowy partner do Taylor Wessing w Wiedniu, międzynarodowa kancelaria dokonała następnego „przejęcia”. Michaela Petritz-Klar, która prowadziła zespół podatkowy w kancelarii Schönherr, dołączyła do Taylor Wessing jako partner i poprowadzi nowo utworzony zespół podatkowy dedykowany dla regionu CEE.</span></span></span></p>

>

Wszystkie obszary prawa podatkowego

Z wieloletnim doświadczeniem w zakresie prawa podatkowego zdobytym w takich kancelariach jak Schönherr, Freshfields oraz Wolf Theiss – Michaela Petritz-Klar jest ekspertem podatkowym ciesz?cym się uznaniem i renom? w całej Austrii. Specjalizuje się w zagadnienieniach podatkowych zwi?zanych z transakcjami M&A, funduszami private equity, rynkami kapitałowymi, restrukturyzacj?, planowaniem struktury podatku od osób prawnych, finansowaniem projektów, klientów indywidualnych i funduszy.

Nowy zakres obowi?zków w ramach współpracy z Taylor Wessing to kolejny krok w karierze zawodowej Michaeli:  - Po latach aktywnej działalności w zakresie prawa podatkowego oraz prowadzenia zespołu w Austrii, cieszę się na wyzwania, które czekaj? na mnie w zwi?zku z tworzeniem i prowadzeniem międzynarodowego zespołu - mówi Michaela Petritz-Klar.

Zespół do spraw podatków dedykowny dla regionu CEE w odpowiedzi na potrzeby rynku

Partner Zarz?dzaj?cy Taylor Wessing CEE Raimund Cancola komentuje:

- Posiadaj?c w zespole prawników z szerokim doświadczeniem w zakresie doradztwa podatkowego oraz maj?c na pokładzie tak uznanego eksperta jak Michaela, znajdujemy się w idealnym położeniu, aby rozpocz?ć prace grupy podatkowej dedykowanej regionowi CEE z Michael? na czele. W najlbiższej przyślości planujemy również powiekszenie tego zespołu.

Tym strategicznym krokiem Taylor Wessing reaguje na potrzeby rynku. Podatki, jako jeden z kluczowych elementów biznesu mog? wpłyn?ć na wszystkie aspekty działalności. Poza doraźnym doradztwem podatkowym przy transakcjach M&A, klienci oczekuj? również wsparcia w zakresie apsektów podatkowych w codziennej działalności biznesowej. Zagadnienia zwi?zane z doradztwem podatkowym, w zakresie których klienci coraz częściej prosz? o wsparcie to przestępstwa finansowe oraz spory zwi?zane z podatkami.

Międzynarodowy zespół podatkowy kancelarii Taylor Wessing, która wiele swoich działań dedykuje sektorowi nowych technologi oraz indywidualnym klientom, przez lata pracował na swoj? renomę i reputację. Klienci Taylor Wessing to zarówno międzynarodowe korporacje jak i klienci indywidulni, którzy mog? teraz skorzystać również ze wsparcia w zakresie podatków w regionie CEE.

Także Warszawskie biuro Taylor Wessing, dla swoich klientów również powołało niedawno departament podatkowy.

***

O Taylor Wessing:

Taylor Wessing jest międzynarodow? kancelari? oferuj?c? pełen zakres usług prawnych. Nasz zespół licz?cy ponad 1200 prawników pomaga klientom z najbardziej dynamicznych branż. W doradztwie świadczonym na rzecz klientów, kierujemy się innowacyjnym podejściem do ich spraw biznesowych, które pomaga im osi?gn?ć sukces . Wspieramy klientów wszędzie tam, gdzie chc? rozwijać swój biznes. Nasze 33* biura w Europie, na Bliskim Wschodzie i w Azji oraz nasze dwie filie w USA ł?cz? ugruntowan? wiedzę o lokalnych uwarunkowaniach w zakresie handlu, przemysłu i kultury z międzynarodowym doświadczeniem w zakresie prawnej obsługi organizacji biznesowych, w celu zapewnienia proaktywnych, zintegrowanych rozwi?zań dla naszych klientów.
* w tym nasze stowarzyszone biura w Indonezji, Arabii Saudyjskiej i Korei Południowej

Kontakt dla mediów:

Aleksandra G?sowska, Agencja INFINITY
Tel.: +48 793 41 00 08,
E-Mail: ola@agencja-infinity.pl
www.taylorwessing.com

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zmiana trybu pracy CCIFP