Analizy i badania

Szczegóły planowanego przez Rząd podatku bankowego

<p style="text-align: justify;">Szef sejmowej komisji finansów publicznych Wojciech Jasiński powiedział, że stawka podatku bankowego wyniesie 0,0325% wartości aktywów i będzie naliczana miesięcznie (w skali roku wyniesie ona 0,39%).</p>

>

Podatek nałożony zostanie również na ubezpieczycieli, w przypadku których wyniesie on 0,05% wartości aktywów miesięcznie (0,6% w skali roku). Podstaw? opodatkowania będzie nadwyżka sumy wartości aktywów podatnika ponad kwotę 4 mld zł. Według W. Jasińskiego podatek ma obowi?zywać od 1 lutego 2016 r.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail:  djulliard(@)credit-agricole.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zmiana trybu pracy CCIFP