Aktualności firm stowarzyszonych

Systemy IT firmy Dachser uzyskały certyfikat ISO 27001

<p><span>1 lutego 2012 Dachser certyfikował autorskie systemy informatyczne zgodnie z uznawaną na całym świecie normą bezpieczeństwa informacji ISO/IEC 27001:2005. </span></p>

>

Niezależni kontrolerzy TÜV SÜD potwierdzili, że system zarz?dzania bezpieczeństwem informacji firmy Dachser odpowiada najsurowszym normom. Centrala IT firmy Dachser w Kempten we własnym zakresie definiuje i programuje systemy do zarz?dzania transportem (DOMINO, OTHELLO), operacjami na magazynie (MIKADO) oraz tworzy internetowe aplikacje eLogistics, zapewniaj?ce monitorowanie całego  łańcucha dostaw w czasie rzeczywistym.

„Klienci przekazuj?c nam swoje dane ufaj?, że powierzone nam informacje biznesowe s? należycie zabezpieczone. Jako międzynarodowy operator logistyczny, musimy nie tylko sprostać wysokim wymaganiom w zakresie bezpieczeństwa informacji, ale odpowiednio udokumentować nasze kompetencje“, mówi Christian von Rützen, kierownik grupy ds. bezpieczeństwa IT w firmie Dachser.

Certyfikacja według normy ISO/IEC 27001:2005 obejmuje wszystkie merytoryczne aspekty bezpieczeństwa informacji: ochronę antywirusow?, przeciwspamow?, bezpieczeństwo aplikacji  internetowych, aż po regulacje w zakresie poufności danych oraz  systemu zarz?dzania ryzykiem na wszystkich płaszczyznach. Certyfikacja zgodna z norm? ISO/IEC 27001:2005 nie jest czynności? jednorazow? - to ci?gły proces doskonalenia, zakończony corocznym audytem kontrolnym, warunkuj?cym jej odnowienie.

  „Dzięki jednolitym, bezpiecznym, a teraz również certyfikowanym systemom IT oraz internetowym aplikacjom eLogistics,  Dachser jest w stanie sprostać wymaganiom i oczekiwaniom swoich międzynarodowych klientów“- komentuje Stefan Selbach, dyrektor IT w firmie Dachser.

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Zalety restrukturyzacji

Pomimo trudnej sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstwo może uniknąć upadłości, gdy jego zarząd zdecyduje się na otwarcie postępowania...

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zmiana trybu pracy CCIFP