Aktualności firm stowarzyszonych

Susan Wang dołącza do Dentons jako szef nowego China Desk na Europę Środkowo-Wschodnią

<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: 'Trebuchet MS', sans-serif;"><span><span style="color: #000000;"><span>Dołączenie Susan Wang do biura Dentons w Budapeszcie wzmacnia pozycję Dentons jako doradcy wspierającego chińskie firmy zainteresowane inwestycjami na rynku Europy Środkowo-Wschodniej. Susan Wang będzie koncertować się na wspieraniu klientów w obszarach fuzji i przejęć, transakcjach z zakresu </span></span><span style="color: #000000;"><span><em>private equity</em></span></span><span style="color: #000000;"><span>, przedsięwzięciach </span></span><span style="color: #000000;"><span><em>joint venture</em></span></span><span style="color: #000000;"><span> oraz innych inicjatywach ze szczególnym uwzględnieniem chińskich transakcji M&amp;A w regionie Europy Środkowo- i Południowo-Wschodniej.</span></span></span></span></p>

>

Susan Wang posiada uprawnienia do wykonywania zawodu prawnika w Chinach i Stanach Zjednoczonych. Wcześniej pracowała w biurze Dentons w Pekinie, gdzie zdobyła wieloletnie doświadczenie doradzaj?c w projektach międzynarodowych na rzecz klientów z wielu sektorów, w tym produkcyjnego, energetycznego, surowcowego i zasobów naturalnych. Przed doł?czeniem do Dentons Susan Wang pracowała dla Morrison & Foerster w Szanghaju oraz King & Wood Mallesons w Pekinie. Susan posiada dyplom licencjacki z zakresu prawa uzyskany na Chińskim Uniwersytecie Nauk Politycznych i Prawa. Studiowała także na wydziale prawa Międzynarodowego Uniwersytetu Prawa i Biznesu w Seulu oraz w Szkole Prawa na Uniwersytecie w Bostonie.  

W listopadzie 2015 r. Dentons oraz chińska firma Dacheng sformalizowały poł?czenie, tworz?c największ? pod względem liczby prawników firmę prawnicz? na świecie. Doł?czenie Susan Wang i utworzenie China Desk na Europę Środkowo-Wschodni? to przykład wykorzystania potencjału firmy, pozwalaj?cego na świadczenie usług w zakresie chińskiego handlu, fuzji i przejęć oraz relacji inwestycyjnych na wszystkich rynkach.  

Doł?czenie Susan Wang jako szefa nowopowstałego China Desk na Europę Środkowo-Wschodni? to istotny krok naprzód i rozwój naszego potencjału w zakresie wspierania jednych z najistotniejszych relacji handlowych i inwestycyjnych w dzisiejszej globalnej gospodarce” - powiedział Tomasz D?browski, Partner Zarz?dzaj?cy Dentons Europe.  

Aktywność chińskich firm w zakresie fuzji i przejęć oraz inwestycji na rynkach Europy Środkowo i Południowo-Wschodniej jest coraz większa. Dentons doradzał w licznych transakcjach i projektach fuzji i przejęć w ostatnim czasie, w tym w m.in. przejęciu przez China Energy Company Limited pakietu większościowego w KMG International, wiod?cej spółce energetycznej działaj?cej na Morzu Czarnym” - powiedział Rob Irving, partner współkieruj?cy grup? Private Equityna Europę. „Tworz?c China Desk na Europę Środkowo-Wschodni? Dentons wykorzystuje swój unikalny policentryczny charakter, aby sprostać nowopowstałemu zapotrzebowaniu klientów. Susan Wang, dzięki swojemu wieloletniemu doświadczeniu transakcyjnemu zdobytemu w Chinach, przyczyni się do dalszego rozwoju praktyk korporacyjnej oraz fuzji i przejęć w regionie, stanowi?c jednocześnie dla naszych klientów wartość dodan?” - dodał Rob Irving.  

Z przyjemności? witamy Susan Wang w naszym zespole. Objęcie przez ni? stanowiska szefa nowopowstałego China Desk na Europę Środkowo-Wschodni? pokazuje istotne znaczenie biura Dentons w Budapeszcie, pełni?cego rolę centrum dla kluczowych transakcji transgranicznych oraz relacji z klientami w regionie Europy Środkowo - i Południowo-Wschodniej” - powiedział István Réczicza, Partner Zarz?dzaj?cy Dentons na Węgrzech.  

Susan Wang rozpoczęła już pracę i wspiera chińskie spółki, jak również pozostałych klientów współpracuj?cych z chińskimi partnerami w regionie Europy Środkowo- oraz Południowo-Wschodniej.  

***  

O Dentons  

Dentons jest największ? na świecie firm? prawnicz?, oferuj?c? najwyższej jakości doradztwo prawne i biznesowe. Za innowacyjne osi?gnięcia w zakresie świadczenia usług prawnych, w tym m.in. stworzenie Nextlaw Labs oraz Nextlaw Global Referral Network, Dentons jest regularnie rekomendowany przez wiod?ce informatory biznesowe i prawnicze i zajmuje pozycję lidera w zestawieniu „Indeks Elitarnych Globalnych Firm Acritas”. Jest także zdobywc? nagrody BTI Client Service 30 Award. Dzięki policentrycznemu podejściu oraz zapewnianiu klientom dostępu do najbardziej utalentowanych prawników na całym świecie, Dentons rzuca wyzwanie istniej?cym standardom obsługi prawnej w społecznościach, w których funkcjonuje. www.dentons.com

Kontakt dla mediów:

Kamila Lewandowska
Menedżer ds. Marketingu i BD
T: +48 22 242 51 15 | M: +48  664  191  435
E:  kamila.lewandowska(@)dentons.com  

Beata Niemczuk
Dyrektor ds. Marketingu i BD
T: +48 22  242 51 18 | M: +48  501  225    224
E:  beata.niemczuk(@)dentons.com

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Platforma COVID19