Sumaryczny wpływ danych z USA negatywny dla złotego

<p style="text-align: justify;">W ubiegłym tygodniu kurs EURPLN wzrósł do 4,3655 (osłabienie złotego o 1,7%).</p>

>

Od poniedziałku do czwartku złoty charakteryzował się siln? współzmienności? z innymi walutami rynków wschodz?cych. Ich kursy kształtowane były w naszej ocenie przez zmiany w globalnej awersji do ryzyka odzwierciedlane przez indeks VIX. Dlatego też od poniedziałku do środy mieliśmy do czynienia z nieznacznym umocnieniem złotego, z kolei w czwartek doszło o jego osłabienia. We wtorek w kierunku przejściowej deprecjacji złotego oddziaływały niższe od oczekiwań dane nt. krajowej produkcji przemysłowej oraz sprzedaży detalicznej. W pi?tek złoty nadal tracił na wartości, a jego deprecjacja była silniejsza niż w przypadku innych walut rynków wschodz?cych, co wskazuje na lokalne czynniki jego osłabienia. W naszej ocenie presja na deprecjację złotego mogła być zwi?zana częściowo z wycenianym w większym stopniu prawdopodobieństwem obniżki polskiego ratingu przez agencję Moody`s w maju br. Wsparcie dla takiej oceny stanowi zwiększenie spreadu pomiędzy rentownościami 5-letnich polskich obligacji i stawk? 5-letniej transakcji IRS (wskazuj?ce na wzrost ryzyka kredytowego w Polsce) oraz wzrost spreadów pomiędzy polskimi benchmarkowymi obligacjami i odpowiadaj?cymi im niemieckimi i amerykańskimi benchmarkowymi obligacjami, widoczny na całej długości krzywej.

W tym tygodniu istotnym wydarzeniem dla kursu złotego będzie publikacja komunikatu po środowym posiedzeniu FOMC, która w naszej ocenie może przyczynić się do jego podwyższonej zmienności. Uważamy, że lekko negatywny dla polskiej waluty będzie sumaryczny wpływ danych z USA (pierwszy szacunek PKB, wstępne zamówienia na dobra trwałe, sprzedaż nowych domów, indeks Conference Board oraz finalny indeks Uniwersytetu Michigan), a także wstępny odczyt inflacji w Polsce za kwiecień, który wskaże naszym zdaniem na pogłębienie deflacji. W przypadku realizacji naszej prognozy w kierunku umocnienia złotego oddziaływać będzie natomiast wstępny odczyt inflacji w strefie euro. Pozostałe dane (PKB w strefie euro oraz indeks Ifo) będ? naszym zdaniem neutralne dla kursu polskiej waluty.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail:  djulliard(@)credit-agricole.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!