Podsumowanie wydarzeń

Sukces zespołu CCIFP ds. opracowania kwalifikacji w zawodach handlowych

<p style="text-align: justify;"><strong>31 grudnia 2018 r. trzy kwalifikacje rynkowe związane z umiejętnościami handlowymi zostały oficjalne włączone do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji. Jest to zwieńczenie ponad dwuipółletnich prac ekspertów CCIFP pracujących wspólnie nad zdefiniowaniem i opisaniem kwalifikacji niezbędnych do wykonywania zawodów: sprzedawca, handlowiec i przedstawiciel handlowy. </strong></p>

>

Zintegrowany System Kwalifikacji (ZSK) pozwala na formalne potwierdzanie kompetencji nabytych w ramach doświadczenia zawodowego, dla osób, które nie maj? wykształcenia w danym zawodzie. Dzięki temu porównywanie kompetencji stanie się łatwiejsze, bardziej przejrzyste, a co za tym idzie wygodne dla pracodawców i sprawiedliwe dla pracowników. Każda kwalifikacja wpisana do ZSK posiada swój szczegółowy opis, wymagania niezbędne do jej uzyskania, proces kształcenia, a także przypisany poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji.

Opisane przez CCIFP kwalifikacje rynkowe dotycz?:

 1. Obsługa klienta i sprzedaż w punkcie handlowym – sprzedawca.
 2. Aktywne prowadzenie sprzedaży skierowanej do klientów biznesowych – przedstawiciel handlowy.
 3. Tworzenie oferty, planowanie i prowadzenie sprzedaży skierowanej do klientów biznesowych - handlowiec.

CCIFP dziękuje wszystkim osobom zaangażowanym w projekt za wsparcie merytoryczne i energię, która pozwoliła na zakończenie tego dwuipółletniego procesu.

Szczególne podziękowania należ? się:

 • Małgorzacie Makowskiej, Auchan
 • Krzysztofowi Gwozdkowi, Profes
 • Annie Pacek-Stopel, Sodexo
 • Katarzynie Grzybowskiej-Tomaszek, Human To Business
 • Dorocie Duszyńskiej i Damianowi Wareckiemu, Bonduelle                      
 • Katarzynie Jankowskiej, Arthur Hunt
 • Markowi Szumlańskiemu i Natalii Hołody, EBS S.A.
 • Emilii Pedrycz, Leroy Merlin
 • Halinie Piaseckiej, Piasecka&Żylewicz
 • Iwonie Nowak
 • Iwonie Dynowskiej

Jakie korzyści wynikaj? z wpisania kwalifikacji do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji?

 • Umożliwienie pracownikom formalnego potwierdzania doświadczenia zawodowego.
 • Umożliwienie pracodawcom certyfikowania swoich pracowników.
 • Usystematyzowanie kompetencji niezbędnych do wykonywania każdego z zawodów: sprzedawca, przedstawiciel handlowy, handlowiec oraz docelowo nazewnictwa z nimi zwi?zanego.
 • Usystematyzowanie zawartości merytorycznej szkoleń w zakresie kompetencji handlowych.

Francusko-Polska Izba Gospodarcza będzie w najbliższym czasie ubiegać się również o status Instytucji Certyfikuj?cej, aby móc formalnie sprawdzać i potwierdzać posiadanie kwalifikacji handlowych.

Więcej informacji na temat projektu znajd? Państwo na stronie   Zintegrowany System Kwalifikacji.

Więcej informacji: Joanna Jaroch-Pszeniczna, joanna.jaroch(@)ccifp.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zmiana trybu pracy CCIFP