Strefa Pracodawców Francuskich na Targach Pracy i Przedsiębiorczości 2017

<p style="text-align: justify;"><strong>Już po raz trzeci CCIFP utworzy na Targach Pracy i Przedsiębiorczości „Strefę Pracodawców Francuskich”. Zapraszamy 4 października do Pałacu Kultury i Nauki w godzinach 10:00 - 17:00, gdzie na kandydatów czekać będzie kilka tysięcy ofert pracy w całej Polsce.<br /></strong></p>

>

W trakcie Targów Pracy i Przedsiębiorczości firmy mog?:

  • przedstawić swoj? działalność,
  • poinformować o aktualnie prowadzonych rekrutacjach,
  • wzi?ć udział jako prelegent w konferencji podczas targów.

Targi s? niepowtarzaln? okazj? do spotkania się osób poszukuj?cych pracy z pracodawcami. Nakierowane s? na szerokiego odbiorcę, zarówno na osoby wchodz?ce na rynek pracy jak i te, chc?ce się przekwalifikować, b?dź poszerzyć swoje kwalifikacje.

Poza ofert? pracodawców przewidziano:

  • Salon Doradztwa Zawodowego,
  • Salon Przedsiębiorczości,
  • cykl konferencji.

W tegorocznej edycji „Targów Pracy i Przedsiębiorczości” weźmie udział ponad 110 wystawców, w "Strefie Pracodawców Francuskich" będziecie mogli spotkać 26 firm, a sześć z nich weźmie udział w roli prelegenta podczas konferencji.

W ubiegłym roku podczas całego dnia Targów nasz? strefę odwiedziło ponad 3500 osób!

Partnerzy Targów Pracy i Przedsiębiorczości 2017:

Carrefour Polska

              

Eksperci Strefy Pracodawców Francuskich:

      

Wystawcy Strefy Pracodawców Francuskich:

    
        
      
    

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!