Aktualności firm stowarzyszonych

Stowarzyszenie Francja-Polska partnerem kolejnej instytucji Frankofonii

<p style="text-align: justify;" align="justify"><span style="font-family: 'Trebuchet MS', sans-serif;">Z przyjemnością informujemy, że Stowarzyszenie Francja-Polska zostało partnerem kolejnej instytucji systemu Frankofonii - Uniwersytetu im. Leopolda Senghora z siedzibą w Aleksandrii (Egipt). To już trzecia instytucja systemu Frankofonii związana z nauką i szkolnictwem wyższym, której Stowarzyszenie jest partnerem, po Agencji Uniwersyteckiej Frankofonii (AUF) oraz Frankofońskiej Wyższej Szkole Administracji i Zarządzania (ESFAM). </span></p>

>

Uniwersytet Senghora oferuje kształcenie na studiach magisterskich i podyplomowych, na kierunkach zwi?zanych z tematyk? rozwoju gospodarczego, społecznego oraz infrastrukturalnego państw rozwijaj?cych się, przede wszystkim afrykańskich. To więc znakomita oferta dla tych, którzy chc? zwi?zać swoj? przyszłość zawodow? z Afryk?. Struktura uczelni obejmuje wydziały: Administracji i Zarz?dzania, Kultury, Inżynierii Środowiska, Zdrowia Publicznego oraz Zarz?dzania Oświat?. Poziomy nauczania ustalone s? według systemu bolońskiego, co skutkuje uznawalności? dyplomów. Studia s? dostępne dla obywateli państw Frankofonii, w tym Polski, którzy ukończyli co najmniej studia licencjackie. Uczelnia może także zaoferować stanowiska dydaktyczne naukowcom specjalizuj?cym się w tematyce tam nauczanej. Uniwersytet Senghora posiada także filie w kilku krajach afrykańskich i europejskich.  

Rekrutacja na rok akademicki 2017/2018 trwa do wtorku 28 lutego 2017r. Szczegóły rekrutacji na stronie:
http://www.usenghor-francophonie.org/Data/HTMLEditor/Doc/avis-de-concours.pdf  

Wspólnota Frankofonii to aktualnie 84 państwa i regiony, które ł?cz? więzy językowe, kulturowe lub historyczne z Francj?. Jej główn? instytucj? jest Międzynarodowa Organizacja Frankofonii (Organisation Internationale de la Francophonie – OIF), która powstała w 1970r. Podobnie jak w systemie Narodów Zjednoczonych, w systemie Frankofonii obok OIF istnieje szereg innych struktur, które s? odpowiedzialne za różne dziedziny współpracy członków Wspólnoty. Polska zgłosiła akces do OIF w 1995r., a w 1997r. została przyjęta na członka-obserwatora.  

Stowarzyszenie Francja-Polska jest od wielu lat głównym podmiotem ze strony pozarz?dowej, który stymuluje aktywność i współpracę instytucjonaln? pomiędzy Polsk? a innymi członkami OIF oraz instytucjami wspólnoty Frankofonii.

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Szybkie testy serologiczne COVID-19

Postaw na zdrowie pracowników: Zapewnij zdrowie i dobre samopoczucie swoim pracownikom z COVID-PRESTO® - nasz zestaw testu serologicznego na Covid-19...

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Platforma COVID19