Aktualności firm stowarzyszonych

Stephen Harper nowym konsultantem w Dentons

<p style="text-align: justify;" lang="en-GB"><span style="font-family: 'Trebuchet MS', sans-serif;"><strong>Do grona konsultantów kancelarii Dentons dołączył Stephen Harper, 22. premier Kanady.</strong></span></p>

>

Z biura Dentons w Calgary, premier Harper wraz ze sw? firm?, Harper & Associates Consulting, będzie wspierał zespoły i klientów kancelarii na całym świecie. Korzystaj?c z międzynarodowego doświadczenia i kontaktów, które pozyskał jako przywódca kraju z grupy G7, Harper będzie doradzał w sprawach dotycz?cych dostępu do rynków, zarz?dzania globalnym ryzykiem geopolitycznym i gospodarczym oraz maksymalizacji wartości na rynkach globalnych.  

Nawi?zanie współpracy z Stephenem Harperem to bardzo dobra wiadomość zarówno dla Dentons, jak i naszych klientów. Doświadczenie premiera Harpera, jako przywódcy kraju z grupy G7, to nowe perspektywy dla naszych klientów, a także prawników” - powiedział Elliott Portnoy, Globalny Partner Zarz?dzaj?cy Dentons.  

Stephen Harper był premierem Kanady przez blisko dziesięć lat, od 6 lutego 2006 r. do 4 listopada 2015 r. W czasie swoich rz?dów doprowadził do obniżenia podatków, zbilansowania budżetu federalnego, strategicznych inwestycji w sektorze infrastruktury i ochrony zdrowia. Do zasług jego rz?du należy również zwiększenie dostępu Kanady do strefy wolnego handlu oraz skuteczne przeprowadzenie kraju przez największ? od czasu Wielkiego Kryzysu recesję, przy jednoczesnym utrzymaniu silnej gospodarki kraju.  

Usługi doradcze Stephena Harpera znakomicie wpisuj? się w działalność Dentons. Największa na świecie firma prawnicza z dum? oferuje klientom wsparcie konsultantów biegłych w sprawach strategicznych, dyplomatycznych i biznesowych, wywodz?cych się spośród najbardziej doświadczonych przywódców, do których należ?: Jean Chrétien, były premier Kanady; Gordon Giffin, były ambasador Stanów Zjednoczonych w Kanadzie; Gary Doer, były ambasador Kanady w Stanach Zjednoczonych; Sir Dominic Asquith, który piastował szereg wysokiej rangi funkcji dyplomatycznych na Bliskim Wschodzie, w tym ambasadora Wielkiej Brytanii w Egipcie i Libii; Jeff Bleich, były ambasador Stanów Zjednoczonych w Australii i doradca prezydenta Obamy; Joe Andrew, były Przewodnicz?cy Krajowego Komitetu Partii Demokratycznej; James Moore, były Minister Przemysłu Kanady oraz wielu innych członków zespołu, którzy zajmowali wysokie stanowiska publiczne.  

Wyj?tkowe kompetencje i doświadczenie Stephena Harpera w sprawach na styku biznesu, sektora rz?dowego i stosunków międzynarodowych stanowi? unikaln? wartość, z której korzystać będ? mogli klienci Dentons. Cieszymy się, że będziemy mieli okazję z nim współpracować” - powiedział Joe Andrew, Przewodnicz?cy Rady Dentons.  

Dentons to dynamiczna, globalna firma, która dzięki swemu zasięgowi i zróżnicowanej ofercie usług prawnych i biznesowych oferuje klientom unikalne wsparcie w tworzeniu wartości. Cieszę się z nawi?zania współpracy oraz możliwości wspierania klientów przy zdobywaniu nowych rynków” - powiedział Stephen Harper, Prezes i CEO Harper & Associates Consulting.  

Stephen Harper ukończył licencjackie i magisterskie studia ekonomiczne na Uniwersytecie w Calgary. Po raz pierwszy został wybrany na Członka Izby Gmin Kanady w 1993 r. W 2006 r. magazyn Time uhonorował go tytułem „Canada’s Newsmaker of the Year”, a w 2008 r. został pierwszym Kanadyjczykiem odznaczonym przez B'nai B'rith International Złotym Medalem za zasługi dla Humanitaryzmu (Presidential Gold Medallion for Humanitarianism). W 2011 r. został odznaczony przez plemię Blood zamieszkuj?ce prowincję Alberta. Został także honorowym wodzem plemienia Kainai. W trakcie swojej kariery premier Harper otrzymał szereg nagród i wyróżnień, w tym nagrodę im. Woodrowa Wilsona za służbę publiczn? (2006), nagrodę dla Męża Stanu Roku na Świecie (World Statesman of the Year) (2012), Order Wolności, najwyższe ukraińskie odznaczenie dla cudzoziemców (2016), oraz Medale Diamentowego i Złotego Jubileuszu Królowej Elżbiety II (2012 i 2002).  

***

O kancelarii Dentons

Dentons jest największ? na świecie firm? prawnicz?, oferuj?c? najwyższej jakości doradztwo prawne i biznesowe. Za innowacyjne osi?gnięcia w zakresie świadczenia usług prawnych, w tym m.in. stworzenie Nextlaw Labs oraz Nextlaw Global Referral Network, Dentons jest regularnie rekomendowany przez wiod?ce informatory biznesowe i prawnicze i zajmuje pozycję lidera w zestawieniu „Indeks Elitarnych Globalnych Firm Acritas”. Jest także zdobywc? nagrody BTI Client Service 30 Award. Dzięki policentrycznemu podejściu oraz zapewnianiu klientom dostępu do najbardziej utalentowanych prawników na całym świecie, Dentons rzuca wyzwanie istniej?cym standardom obsługi prawnej w społecznościach, w których funkcjonuje. www.dentons.com

O Harper & Associates

Harper & Associates Consulting pomaga klientom zarz?dzać ryzykami biznesowymi zwi?zanym z globaln? geopolityk?, ekonomi? i bezpieczeństwem. Dzięki doświadczeniu, kontaktom i zespołowi Stephena Harpera, 22 premiera Kanady i byłego przywódcy kraju z grupy G-7, firma wspiera klientów wymagaj?cych strategicznego doradztwa ze strony jednego z najwybitniejszych mężów stanu na świecie.

Kamila Lewandowska
Menedżer ds. Marketingu i BD
T: +48 22 242 51 15 | M: +48  664  191  435
E:  kamila.lewandowska(@)dentons.com  

Beata Niemczuk
Dyrektor ds. Marketingu i BD
T: +48 22  242 51 18 | M: +48  501  225    224
E:  beata.niemczuk(@)dentons.com

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Platforma COVID19