Stawki IRS pozostają pod wpływem doniesień nt. epidemii koronawirusa

W ubiegłym tygodniu 2-letnie stawki IRS nie zmieniły się w porównaniu do poziomu sprzed dwóch tygodni i wyniosły 1,77, 5-letnie zwiększyły się do poziomu 1,81 (wzrost o 2pb), a 10-letnie do 1,88 (wzrost o 3pb).

W pierwszej części tygodnia doszło do wzrostu stawek IRS w ślad za rynkami bazowymi. W znacznym stopniu był on efektem obniżenia globalnej awersji do ryzyka związanej z epidemią koronawirusa. W czwartek i piątek doszło jednak do korekty i spadku stawek IRS. Lepsze od oczekiwań dane z amerykańskiego rynku pracy były neutralne dla krzywej. W czwartek odbyła się aukcja zamiany długu, na której Ministerstwo Finansów odkupiło obligacje zapadające w 2020 r. i 2021 r. za 6,3 mld PLN i za taką samą kwotę sprzedało obligacje o 2-, 4-, 5- , 9- i 27-letnich terminach zapadalności. Aukcja nie miała istotnego wpływu na stawki IRS. W tym tygodniu w centrum uwagi rynku będą dane o inflacji w Polsce. Uważamy, że realizacja naszej wyższej od konsensusu rynkowego prognozy może przyczynić się do wzrostu stawek IRS. We wtorek i w środę możemy mieć do czynienia z podwyższoną zmiennością na rynku ze względu na wystąpienia szefa FED J. Powella przed Kongresem. Krajowe dane o PKB i bilansie płatniczym nie będą miały w naszej ocenie istotnego wpływu na krzywą. Neutralne dla stawek IRS będą również publikacje licznych danych z USA (inflacja, produkcja przemysłowa, sprzedaż detaliczna, wstępny indeks Uniwersytetu Michigan). Jednocześnie można oczekiwać, że rynek długu pozostanie pod wpływem doniesień nt. epidemii koronawirusa.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl. Orląt Lwowskich 1, 53-605 Wrocław www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporządzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodzących ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale mają charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail: jakub.borowski@credit-agricole.pl

Romain RVEL Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Corporate Clients Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 434 30 82 e-mail: rrevel@credit-agricole.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!