Analizy i badania

Stabilizacja sytuacji na polskim rynku długu

<p style="text-align: justify;">W ubiegłym tygodniu rentowności polskich benchmarkowych obligacji 2-letnich zwiększyły się do poziomu 1,512 (wzrost o 5pb), obligacji 5-letnich do poziomu 2,246 (wzrost o 9pb), a obligacji 10-letnich do poziomu 2,908 (wzrost o 9pb).</p>

>

Od poniedziałku do czwartku na całej długości krzywej dochodowości utrzymywał się wzrost rentowności polskich obligacji. Był on spowodowany poniedziałkowym raportem agencji Moody`s wskazuj?cym na wzrost prawdopodobieństwa obniżki polskiego ratingu podczas jego rewizji w maju br. W kierunku spadku cen polskiego długu oddziaływał również jastrzębi wydźwięk wypowiedzi prezesa NBP M. Belki na konferencji po środowym posiedzeniu RPP. W czwartek miały miejsce aukcje długu (podstawowa i uzupełniaj?ca), na których Ministerstwo Finansów sprzedało obligacje o 2- i 10-letnich terminach zapadalności za ł?cznie 6,4 mld PLN przy popycie równym 9,2 mld PLN. Aukcja nie miała znacz?cego wpływu na ceny polskiego długu. W pi?tek miała miejsce korekta, w wyniku której odnotowano nieznaczny spadek rentowności polskich obligacji na całej długości krzywej.

W tym tygodniu mimo bogatego kalendarza makroekonomicznego napływaj?ce dane będ? miały ograniczony wpływ na ceny polskiego długu, co może sprzyjać ich stabilizacji. Rentowności polskich  obligacji mog? pozostawać pod wpływem oczekiwań inwestorów co do ewentualnej obniżki polskiej oceny ratingowej przez agencję Moody`s. Jej ostatnie komunikaty świadcz? o zwiększeniu prawdopodobieństwa realizacji takiego scenariusza, co jest czynnikiem oddziałuj?cym w kierunku wzrostu rentowności polskich obligacji na całej długości krzywej. Niemniej jednak w naszej ocenie ryzyko to zostało już najprawdopodobniej uwzględnione w cenach długu w ubiegłym tygodniu.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail:  djulliard(@)credit-agricole.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Platforma COVID19