Analizy i badania

Sprzedaż detaliczna spowolniła mimo 500plus

<p style="text-align: justify;">Zgodnie z opublikowanymi dzisiaj danymi GUS liczona w cenach bieżących sprzedaż detaliczna w przedsiębiorstwach zatrudniających powyżej 9 osób zwiększyła się w maju o 2,2% r/r wobec wzrostu o 3,2% w kwietniu, co było poniżej naszej prognozy (4,0%) i konsensusu rynkowego (3,0%).</p>

>

Liczona w cenach stałych sprzedaż detaliczna zwiększyła się w maju o 4,3% r/r wobec wzrostu o 5,5% w kwietniu, co oznacza obniżenie dynamiki sprzedaży do poziomu zgodnego z krótkookresowym trendem. Spowolnienie wzrostu sprzedaży detalicznej w maju wskazuje, że – wbrew naszym oczekiwaniom - wypłaty środków w ramach programu 500plus (w kwietniu i maju wypłacono ł?cznie 2,2 mld zł) nie przyczyniły się, jak dot?d, do istotnego przyspieszenia wzrostu wydatków gospodarstw domowych. Naszym zdaniem jest dość prawdopodobne, że część beneficjentów tego programu wstrzymuje się z wydatkami do czasu, gdy ich skumulowany poziom pozwoli zrealizować bardziej kosztowne wydatki (m. in. na dobra trwałego użytku). Oczekujemy, że w czerwcu br. dynamika sprzedaży wyraźnie przyspieszy, do czego przyczyni? się realizowane z wyrównaniem (a więc większe niż w kwietniu i maju) wypłaty środków w ramach programu 500plus.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail:  djulliard(@)credit-agricole.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Koronawirus: pakiet antykryzysowy

Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawy składające się na pakiet antykryzysowy. Są to: ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych...

Newsletter Specjalny nr 6

Prace legislacyjne nad ustawą regulującą tzw. tarczę antykryzysową zostały zakończone i w dniu 31 marca 2020r. weszła w życie zasadnicza większość...

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zmiana trybu pracy CCIFP