Aktualności firm stowarzyszonych

Sprzedaż detaliczna poniżej oczekiwań

Zgodnie z opublikowanymi dzisiaj danymi GUS sprzedaż detaliczna w przedsiębiorstwach zatrudniających powyżej 9 osób zwiększyła się w sierpniu w cenach bieżących o 6,0% r/r wobec wzrostu o 7,4% w lipcu, co było poniżej naszej prognozy (6,3%) i konsensusu rynkowego (6,5%). Dynamika sprzedaży liczonej w cenach stałych obniżyła się w sierpniu do 4,4% r/r wobec 5,7% w lipcu.

Efekty statystyczne obniżyły dynamikę sprzedaży detalicznej 

Obniżenie tempa wzrostu sprzedaży detalicznej pomiędzy lipcem a sierpniem wynikało z oddziaływania efektu statystycznego w postaci niekorzystnej różnicy w liczbie dni roboczych (w lipcu liczba dni roboczych była o 1 większa niż w 2018 r., podczas gdy w sierpniu br. była ona o 1 mniejsza niż przed rokiem). Istotnym czynnikiem oddziałującym w kierunku obniżenia dynamiki sprzedaży detalicznej były także efekty wysokiej bazy sprzed roku w kategoriach „żywność” oraz „meble, rtv, agd”. Na uwagę zasługuje także silny spadek realnej dynamiki sprzedaży w kategorii „pojazdy samochodowe, motocykle, części” (3,0% r/r w sierpniu wobec 7,3% w lipcu). Był on wcześniej sygnalizowany przez dane ACEA (European Automobile Manufacturers' Association), zgodnie z którymi rejestracja nowych samochodów w Polsce zmniejszyła się w sierpniu o 15,2% r/r. W kolejnych miesiącach w kierunku wzrostu sprzedaży będą oddziaływały zakupy samochodów ze strony osób, które będą chciały zdążyć przed możliwą podwyżką ich cen od przyszłego roku związaną z wprowadzeniem wyższych norm emisji spalin od stycznia 2020 r.

Dobre nastroje konsumentów wsparciem dla sprzedaży detalicznej

W sierpniu odnotowano spadek 6-miesiecznej średniej kroczącej dla rocznej realnej dynamiki sprzedaży w kategoriach „meble, rtv, agd” oraz „sprzedaż w niewyspecjalizowanych sklepach”, będących barometrami siły popytu konsumpcyjnego. Uważamy, że spadek ten jest przejściowy i tempo wzrostu sprzedaży w tych kategoriach w kolejnych miesiącach ustabilizuje się na wysokim poziomie wspierane przez transfery społeczne (w szczególności rozszerzony program 500+). Wsparcie dla takiej oceny stanowią utrzymujące się bardzo dobre nastroje konsumenckie. Bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej oraz wskaźnik obrazujący skłonność do dokonywania ważnych zakupów osiągnęły we wrześniu poziomy najwyższe w historii (por. MAKROpuls z 18.09.2019).

Wzrost konsumpcji przyspieszy w III kw.

Opublikowane dzisiaj dane o sprzedaży detalicznej nie zmieniają naszej prognozy zakładającej przyspieszenie wzrostu konsumpcji w III kw. (4,6% r/r wobec 4,4% w II kw.). Jednocześnie są one neutralne dla złotego i cen polskiego długu.

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Zalety restrukturyzacji

Pomimo trudnej sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstwo może uniknąć upadłości, gdy jego zarząd zdecyduje się na otwarcie postępowania...

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zmiana trybu pracy CCIFP