Specjalne strefy ekonomiczne instrumentem rozwoju regionów

<p style="text-align: justify;">We wtorek, 23 lipca br. Rada Ministrów wydłuŜyła okres funkcjonowania stref do końca 2026 r. W oparciu o efekty osiągnięte w ubiegłym roku, wydłuŜenie okresu przy obecnej słabej koniunkturze gospodarczej, powinno przynieść inwestycje rzędu 30 mld zł i ok. 20 tys. nowych miejsc pracy.</p>

>

W Polsce funkcjonuje 14 specjalnych stref ekonomicznych. Ich ł?czny obszar na koniec grudnia 2012 r. wyniósł blisko 16 tys. ha. Strefy zlokalizowane s? na terenach 146 miast i 210 gmin. Do końca 2012 r. przedsiębiorcy działaj?cy w strefach zainwestowali blisko 86 mld zł i w wyniku tych inwestycji utworzyli ponad 186 tys. nowych miejsc pracy. W stosunku do 2011 r. skumulowana wartość inwestycji wzrosła o 6,2 mld zł, zaś liczba nowych miejsc pracy o 4,2 tys.

Komitet Rady Ministrów 25 lipca br. rekomendował Radzie Ministrów wł?czenie nowych terenów do strefy mieleckiej i kostrzyńsko – słubickiej. W przypadku strefy mieleckiej pozwoli to przede wszystkim na realizację oczekiwanej przez Szczecin inwestycji KSO o wartości ok. 300 mln zł, tworz?cej 451 miejsc pracy. Inwestycja dotyczy produkcji stalowych fundamentów wielkogabarytowych dla morskich siłowni wiatrowych. W sumie, w przypadku obu stref, po wydłużeniu okresu funkcjonowania do 2026 r., szacujemy, że może powstać ok. 4 tys. nowych miejsc, przy inwestycjach ok. 1,4 mld zł.

Podjęcie decyzji przez Komitet Rady Ministrów otwiera możliwość zmiany granic kolejnych stref, których wnioski wpłynęły do Ministerstwa Gospodarki w ostatnich miesi?cach.

Oczekiwanym efektem powyższych zmian będzie utworzenie 27 tys. miejsc pracy oraz zainwestowanie 11 mld złotych.

Źródło: newsletter Janusza Piechocińskiego, Wicepremiera i Ministra Gospodarki.

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Platforma COVID19