Spadek stawek IRS w ślad za rynkiem niemieckim

<p style="text-align: justify;">W ubiegłym tygodniu 2-letnie stawki IRS zmniejszyły się do poziomu 1,87 (spadek o 1pb), 5-letnie do 2,30 (spadek o 4pb), a 10-letnie do poziomu 2,77 (spadek o 6pb).</p>

>

Przez cały ubiegły tydzień utrzymywał się spadek stawek IRS na całej długości krzywej w ślad za rynkiem niemieckim. Krajowe czynniki (posiedzenie RPP, finalne dane o inflacji) były neutralne dla stawek IRS. Decyzja S&P o zmianie perspektywy ratingu Polski na pozytywn? (patrz powyżej) została opublikowana po zamknięciu rynku, tym samym nie miała ona wpływ na stawki IRS.

W styczniu 2016 r. po nieoczekiwanej decyzji agencji S&P o obniżce ratingu Polski można było zaobserwować wzrost spreadu pomiędzy rentownościami polskich i niemieckich obligacji. Naszym zdaniem, w tym tygodniu będziemy mieli do czynienia z odwrotn? sytuacj?. Ubiegłotygodniowa decyzja S&P o zmianie perspektywy ratingu Polski będzie oddziaływać w kierunku spadku stawek IRS oraz spreadu pomiędzy rentownościami polskich i niemieckich obligacji. Z kolei w kierunku wzrostu stawek IRS będ? oddziaływać krajowe dane o produkcji przemysłowej, które mog? w naszej ocenie przyczynić się do ich lekkiego wzrostu. Dane o zatrudnieniu i przeciętnym wynagrodzeniu w polskim sektorze przedsiębiorstw, a także liczne dane z USA (sprzedaż detaliczna, produkcja przemysłowa, liczba rozpoczętych budów, nowe pozwolenia na budowę, indeksy NY Empire State i Philadelphia FED) będ? naszym zdaniem neutralne dla stawek IRS.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!