Analizy i badania

Spadek stawek IRS w reakcji na krajowe dane o inflacji

<p style="text-align: justify;">W ubiegłym tygodniu 2-letnie stawki IRS zmniejszyły się do poziomu 1,868 (spadek o 7pb), 5-letnie do poziomu 2,385 (spadek o 7pb), a 10-letnie do poziomu 2,872 (spadek o 4pb).</p>

>

W ubiegłym tygodniu doszło do silnego spadku stawek IRS na całej długości krzywej w reakcji na opublikowane w czwartek niższe od oczekiwań dane o krajowej inflacji. Do obniżenia stawek IRS przyczyniła się również udana aukcja zamiany długu, na której Ministerstwo Finansów odkupiło zapadaj?ce w br. obligacje sprzedaj?c obligacje o 2-, 5-, 6- i 10-letnich terminach zapadalności za 5,24 mld zł, przy popycie równym 7,9 mld zł.

W tym tygodniu w centrum uwagi rynku będzie zaplanowane na środę posiedzenie FOMC. Uważamy, że opublikowana na konferencji po posiedzeniu marcowa projekcja FOMC będzie miała jastrzębi wydźwięk. Tym samym będzie ona oddziaływać w kierunku wzrostu stawek IRS. Dane z USA (sprzedaż domów na rynku wtórnym, sprzedaż nowych domów, wstępne zamówienia na dobra trwałego użytku) oraz wyniki badań koniunktury w najważniejszych europejskich gospodarkach (wstępne indeksy PMI, a także indeksy Ifo i ZEW dla Niemiec) będ? w naszej ocenie neutralne dla stawek IRS. Ograniczony wpływ na rynek będ? miały naszym zdaniem również krajowe dane o sprzedaży detalicznej i produkcji przemysłowej. Pi?tkowa aktualizacja polskiego ratingu przez agencję Moody’s zostanie ogłoszona po zamknięciu europejskich rynków, tym samym jej wpływ na polski rynek długu zmaterializuje się dopiero w przyszłym tygodniu.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin