Aktualności firm stowarzyszonych

Spadek niepewności wokół Brexitu doprowadził do umocnienia złotego

W ubiegłym tygodniu kurs EURPLN spadł do 4,3354 (umocnienie złotego o 0,9%). Było to efektem obniżenia światowej awersji do ryzyka. Poprawa nastrojów inwestorów wynikała z wyraźnego zmniejszenia prawdopodobieństwa wyjścia Wielkiej Brytanii z UE bez umowy po tym jak rząd B. Johnsona stracił większość w brytyjskim parlamencie, który jednocześnie przyjął ustawę mającą na celu zablokowanie Brexitu bez umowy i odrzucił wniosek B. Johnsona o przeprowadzenie przedterminowych wyborów. Dane nt. zatrudnienia poza rolnictwem w USA nie miały istotnego wpływu na kurs złotego.

Ze względu na istotny spadek prawdopodobieństwa wyjścia Wielkiej Brytanii z UE bez umowy w ubiegłym tygodniu obserwowane było również umocnienie funta brytyjskiego względem euro oraz euro względem dolara i franka szwajcarskiego. Publikacja lepszego od oczekiwań indeksu ISM poza przetwórstwem w USA doprowadziła do nieznacznego osłabienia euro względem dolara, lecz nie zdołał on odrobić strat z poprzednich dni. W konsekwencji w ubiegłym tygodniu doszło do aprecjacji złotego wobec dolara (o 1,4%), franka szwajcarskiego (o 1,1%) i funta brytyjskiego (o 0,2% – umocnienie złotego względem euro z nawiązką skompensowało osłabienie euro względem funta).

Uważamy, że w tym tygodniu kluczowe dla kursu EURPLN będzie posiedzenie EBC, które może przyczynić się do jego podwyższonej zmienności. Posiedzenie RPP, dane z Polski (bilans płatniczy, finalne dane o inflacji) oraz z USA (inflacja CPI, sprzedaż detaliczna, wstępny indeks Uniwersytetu Michigan) nie będą miały naszym zdaniem istotnego wpływu na kurs złotego.

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin