Aktualności firm stowarzyszonych

Sodexo promuje zrównoważony rozwój

<p><span><span>Światowy lider w zwiększaniu skuteczności pracownik&oacute;w poprzez poprawę warunk&oacute;w i środowiska pracy, rozpoczął wdrażanie programu &bdquo;Better Tommorrow Plan&rdquo; (Plan &bdquo;na lepszą przyszłość&rdquo;). Dotyczy on ewidencji praktyk zr&oacute;wnoważonego rozwoju w zarządzanych budynkach na całym świecie.</span></span></p>

>

Ewidencja Programu Better Tomorrow na globaln? skalę

Oceny jednostek Sodexo, które rozpoczęły się w styczniu 2010, prowadzone s? na dwóch poziomach:

• Badania przeprowadzone we wszystkich jednostkach Sodexo składaj?ce się
z około 50 szczegółowych pytań na tematy dotycz?ce zużycia wody i energii
oraz gospodarki odpadami

• Kwestionariusz dla każdego kraju będzie aktualizowany, dzięki badaniom przeprowadzonym w jednostkach. Badaniami będ? objęte we wszystkie obszary Planu „Better Tommorrow”.

Wszystkie zebrane dane zostan? przekazane do poszczególnych krajów. Umożliwi to każdemu wyznaczenie celów i priorytetów na przyszłość.

Mobilizacja ponad 9 000 menedżerów jednostek

Ponad 9 000 menedżerów jednostek odpowiedziało na kwestionariusze. 21 krajów (wł?czaj?c Australię, Rosję, Kolumbię i Hiszpanię) uzupełniło ankietę i 21 jest w trakcie, w tym Polska, Chiny, Norwegia i Indie.

Sodexo chętnie podzieli się rezultatami Planu Better Tommorrow ze wszystkimi klientami na całym świecie.

Sodexo, światowy lider w Poprawie Jakości Codziennego Życia
Jakość Życia odgrywa ważn? rolę w rozwoju indywidualnym i podnoszeniu wydajności organizacji. W oparciu o to przekonanie Pierre Bellon założył firmę w 1966 r. Sodexo stało się strategicznym partnerem firm i instytucji, w których ważn? rolę odgrywa podnoszenie wydajności i zdrowy tryb życia. Dziel?c t? sam? pasję świadczenia usług 380 000 pracowników Sodexo, w 80 krajach projektuje, zarz?dza i dostarcza kompleksowe rozwi?zania (On-site Service Solutions i Motivation Solutions). Sodexo pomaga osi?gn?ć samorealizację swoich pracowników, przyczynia się do gospodarczego, społecznego i środowiskowego rozwoju miast, regionów i krajów, w których działa.

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zmiana trybu pracy CCIFP