Śniadanie z Prawnikiem w TaylorWessing e|n|wc

<p style="text-align: justify;">17 marca 2014 o godzinie 10:00, przy ul. Mokotowskiej 1, odbędzie się kolejne z cyklu Śniadanie z Prawnikiem pt. „Prawa konsumenta w sieci w świetle nadchodzących zmian – 10 praktycznych porad dla e-biznesu”.</p>

>

Śniadanie poprowadzi Mecenas Przemysław Walasek, adwokat, partner w kancelarii TaylorWessing e|n|w|c w Warszawie, odpowiedzialny za praktykę prawa własności intelektualnej oraz nowych technologii wraz z pani? Mart? Tuzimek-Wiśniewsk?, aplikantk? adwokack? w zespole prawa własności intelektualnej i prawa nowych technologii kancelarii TaylorWessing e|n|w|c w Warszawie.

Podczas spotkania omówione zostanie 10 najistotniejszych kwestii praktycznych zwi?zanych z ochron? konsumenta w internecie, ze szczególnym uwzględnieniem zmian planowanych w projekcie ustawy o prawach konsumenta, maj?cej implementować dyrektywę nr 20011/83/UE w sprawie praw konsumentów. Planowane zmiany maj? wejść w życie najpóźniej do 13 czerwca 2014 roku.

Program spotkania:

> nowa definicja konsumenta i jej przełożenie na praktykę;

> zmiana zasad odst?pienia od umów zawieranych z konsumentem za pośrednictwem w sieci w kontekście dotychczasowych problemów;

> zmiany w zakresie odpowiedzialności za jakość rzeczy sprzedawanej konsumentowi;

> zakres obowi?zków informacyjnych przedsiębiorcy;

> praktyczne kwestie zwi?zane z płatnościami w transakcjach z konsumentami;

> znaczenie planowanych zmian dla systemu niedozwolonych klauzul abuzywnych.

„Implementacja dyrektywy 2011/83/UE w sprawie praw konsumentów do polskiego porz?dku prawnego będzie stanowiła jedn? z najistotniejszych nowelizacji w zakresie sektora e-commerce na przestrzeni ostatnich kilku lat. Część problemów, z którymi dotychczas borykali się przedsiębiorcy internetowi zostanie rozwi?zanych, tym niemniej równocześnie pojawi się trochę nowych „wyzwań”. Zdecydowana większość platform internetowych będzie zmuszona do dokonania mniej lub bardziej poważnych korekt modelu biznesowego.” - mówi Przemysław Walasek.

Patronat nad „Śniadaniem z Prawnikiem w Taylor Wessing e|n|w|c” objęli: Włosko-Polska Izba Przemysłowo-Handlowa, Francusko-Polska Izba Przemysłowo-Handlowa, Brytyjsko-Polska Izba Handlowa.

Śniadanie jest dedykowane przedsiębiorcom z sektora e-commerce działaj?cych w modelu B2C, w tym dla internetowych sklepów, księgarni, serwisów społecznościowych oraz wszelkich podmiotów świadcz?cych usługi za pośrednictwem internetu, które s? przeznaczone dla odbiorcy nieprofesjonalnego.

Prosimy o potwierdzenie przybycia do 14.03.2014, warsaw(@)taylorwessing.com, Tel.: +48-22-584 97 40

O Taylor Wessing:

Taylor Wessing jest międzynarodow? kancelari? prawn? oferuj?c? doradztwo prawne przedsiębiorstwom działaj?cym w najbardziej dynamicznych branżach na świecie. Z determinacj? doradzamy klientom, pomagaj?c im osi?gn?ć sukces poprzez innowacyjne spojrzenie na ich biznes.

Skoncentrowanie naszych działań na branżach przyszłości pozwoliło nam rozwin?ć najlepsze na rynku doświadczenie w następuj?cych dziedzinach:

• Technology, Media and Communications

• Life Sciences

• Private Wealth

• Energy

W Taylor Wessing jesteśmy dumni z naszej reputacji, jako firmy myśl?cej przyszłościowo. Wspieramy klientów, gdziekolwiek chc? robić interesy. Nasze 23 biura na całym świecie ł?cz? w sobie najlepsz? lokaln? wiedzę handlow?, branżow? i kulturow? z międzynarodowym doświadczeniem w celu zapewnienia pro aktywnych, zintegrowanych rozwi?zań dla naszych klientów.

www.taylorwessing.com

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Zaproszenie na Śniadanie z BALAJCZA

Śniadanie online z BALAJCZA wtorek 22 września 2020 r. godz. 8.00-9.00 Zrozumieć swoich międzynarodowych współpracowników Pracujesz w...

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Platforma COVID19