Aktualności firm stowarzyszonych

Śniadanie podatkowe: zmiany w cenach transferowych

<p style="text-align: justify;">Kancelaria Kochański Zięba i Partnerzy zaprasza na śniadanie podatkowe, podczas którego zostaną omówione zmiany w zakresie cen transferowych wchodzące w życie od 2017 roku.</p>

>

Śniadanie podatkowe ma charakter nieodpłatny i odbędzie się 16 września 2016 r. o godz. 10:00 w siedzibie kancelarii (Plac Piłsudskiego 1, Metropolitan, Warszawa).  

Spotkanie prowadzone będzie w formie porównania obecnych i nadchodz?cych regulacji dotycz?cych cen transferowych, w zakresie poniższych zagadnień:  

  • definicja powi?zań kapitałowych i osobowych;
  • rodzaje transakcji i zdarzeń podlegaj?cych regulacjom z zakresu cen transferowych oraz progi wartościowe, po których przekroczeniu transakcje podlegaj? obowi?zkowi dokumentacyjnemu;
  • zakres obowi?zków dokumentacyjnych, który uzależniony jest od przychodów lub kosztów podatnika, w tym omówienie tzw. local file, benchmark study, master file, country-by-country reporting;
  • nowe obowi?zki i odpowiedzialności członków zarz?du w zakresie cen transferowych;
  • przedstawienie terminów, w których należy sporz?dzić dokumentację cen transferowych.  

Przedstawione powyżej zagadnienia zostan? uzupełnione praktycznym komentarzem, uwzględniaj?cym praktykę organów skarbowych, stanowisko i komunikaty polskiego Ministerstwa Finansów oraz kierunek zmian regulacji dotycz?cych cen transferowych kształtowany przez OECD.  

Zachęcamy do zapoznania się z broszur? informacyjn?, w której znajduje się zarys zmian regulacyjnych oraz opis praktyki cen transferowych naszej kancelarii: https://www.kochanski.pl/wp-content/uploads/2016/08/ceny-transferowe-broszura-informacyjna.pdf  

Serdecznie zapraszamy do udziału w organizowanym przez nas śniadaniu podatkowym. Uprzejmie prosimy o potwierdzenie uczestnictwa do dnia 13 września poprzez wysłanie zgłoszenia na adres: akademia(@)kochanski.pl  

W razie jakichkolwiek pytań pozostajemy do Państwa dyspozycji pod powyższym adresem e-mailowym.

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Szybkie testy serologiczne COVID-19

Postaw na zdrowie pracowników: Zapewnij zdrowie i dobre samopoczucie swoim pracownikom z COVID-PRESTO® - nasz zestaw testu serologicznego na Covid-19...

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Platforma COVID19