Aktualności firm stowarzyszonych

Silny wzrost płacy minimalnej ograniczył zatrudnienie w przetwórstwie?

Indeks PMI dla polskiego przetwórstwa zmniejszył się w styczniu do 47,4 pkt. wobec 48,0 pkt. w grudniu, kształtując się znacząco poniżej naszej prognozy (48,5 pkt.) i konsensusu rynkowego (48,3 pkt.). Tym samym już piętnasty miesiąc z rzędu indeks pozostaje poniżej granicy 50 pkt. oddzielającej wzrost od spadku aktywności.

Struktura danych budzi pewien niepokój w kontekście perspektyw wzrostu aktywności w przetwórstwie. Składowa dotycząca zatrudnienia obniżyła się do 46,5 pkt. w styczniu z 48,9 pkt. w grudniu. Oznacza to, że zatrudnienie w przetwórstwie spadło w styczniu najsilniej od października 2009 r. Należy jednak zwrócić uwagę, że znacząca redukcja liczby etatów nastąpiła w warunkach stabilizującego się tempa spadku nowych zamówień ogółem i bieżącej produkcji. Dodatkowo Wskaźnik Oczekiwanej Produkcji (w horyzoncie 12 miesięcy) ukształtował się w styczniu na najwyższym poziomie od maja 2019 r. Tym samym trudno wytłumaczyć znaczące ograniczenie zatrudnienia pogorszeniem perspektyw popytu. Dlatego stawiamy hipotezę, że czynnikiem, który częściowo przyczynił się do wskazywanego przez firmy spadku zatrudnienia był silny wzrost płacy minimalnej z początkiem br. (por. MAKROmapy z 21.10.2019 i 28.10.2019).

W ostatnich miesiącach mieliśmy do czynienia z sytuacją, w której w warunkach spadku nowych zamówień, firmy nadrabiały swoje zaległości produkcyjne. Był to czynnik stabilizujący bieżącą produkcję. W styczniu zaległości produkcyjne spadały w najwolniejszym tempie od października 2018 r., co może sygnalizować, że bufor w postaci zaległych zamówień wyczerpał się, a w kolejnych miesiącach istnieje wysokie prawdopodobieństwo pogłębienia się spadku bieżącej produkcji. Wsparciem dla takiego scenariusza jest utrzymujący się spadek nowych zamówień eksportowych odnotowany w styczniu. Mimo poprawy ocen dotyczących oczekiwanej produkcji uważamy, że w najbliższych kwartałach spadek inwestycji publicznych oraz spowolnienie w światowym handlu, w tym w branży motoryzacyjnej, będą ograniczać skalę aktywności w polskim przetwórstwie. Nasz zrewidowany scenariusz makroekonomiczny przedstawimy w kolejnej MAKROmapie.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl. Orląt Lwowskich 1, 53-605 Wrocław www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporządzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodzących ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale mają charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail: jakub.borowski@credit-agricole.pl

Romain RVEL Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Corporate Clients Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 434 30 82 e-mail: rrevel@credit-agricole.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Platforma COVID19