Analizy i badania

Silny wzrost cen skupu zbóż w Polsce ze względu na suszę

<p style="text-align: justify;">GUS opublikował dziś dane nt. cen skupu produktów rolnych w sierpniu 2018 r. Wskazały one na szeroki zakres wzrostu cen w ujęciu rocznym. Najsilniej wzrosły ceny zbóż (pszenżyta o 20,1% r/r, pszenicy o 18,1%, żyta o 17,9% oraz jęczmienia o 13,9%), co jest efektem suszy jaka wystąpiła w br. w Europie. </p>

>

Cena kukurydzy obniżyła się o 1,4% r/r. Niemniej jednak oczekujemy, że w październiku zacznie ona silnie rosn?ć w ujęciu rocznym. Susza doprowadziła również do wyraźnego wzrostu cen ziemniaków (+14,8% r/r). Poza kukurydz? spadek cen w ujęciu rocznym odnotowano jedynie w przypadku mleka (-7,1% r/r) oraz trzody chlewnej (-9,1% r/r). Zarówno rynek mleka jak i wieprzowiny znajduj? się bowiem w spadkowej fazie cyklu. Nasze najnowsze scenariusze dla poszczególnych rynków rolnych zostały przedstawione w ostatniej AGROmapie z 12.09.2018.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin