Silny spadek stawek IRS w reakcji na decyzję RPP o obniżce stóp

W ubiegłym tygodniu 2-letnie stawki IRS obniżyły się do poziomu 0,28 (spadek o 25 pb), 5-letnie do poziomu 0,49 (spadek o 25pb), a 10-letnie do 0,76 (spadek o 23pb). W ubiegłym tygodniu doszło do wyraźnego spadku stawek IRS na całej długości krzywej w reakcji na decyzję RPP o obniżce stóp procentowych. Publikacje danych makroekonomicznych oraz inne wydarzenia rynkowe pozostały w cieniu decyzji RPP.

Opublikowany dzisiaj rano indeks PMI dla polskiego przetwórstwa jest lekko pozytywny dla stawek IRS. W tym tygodniu do obniżenia stawek IRS może przyczynić się zaplanowane na czwartek posiedzenie EBC. Dane z USA (zatrudnienie poza rolnictwem, indeks ISM dla przetwórstwa, liczba wniosków o zasiłek dla bezrobotnych) będą naszym zdaniem neutralne dla krzywej.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl. Orląt Lwowskich 1, 53-605 Wrocław www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporządzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodzących ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale mają charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail: jakub.borowski@credit-agricole.pl

Romain RVEL Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Corporate Clients Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 434 30 82 e-mail: rrevel@credit-agricole.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!