Sii wśród najlepszych firm IT w Europie

<p style="text-align: justify;" align="justify"><a name="_GoBack"></a>Jeden z największych pracodawców IT w Polsce odnotowuje kolejne sukcesy. Od początku roku Sii, które zatrudnia w całej Polsce ponad 2300 inżynierów, a w samym Trójmieście blisko 650 specjalistów, zostało wyróżnione w 5 plebiscytach. Spółka umocniła swoją pozycję na rynku IT, czego dowodem są zdobyte w ostatnim czasie prestiżowe tytuły takie jak: Outsourcing Stars oraz Gazele Biznesu. Firmę doceniono również na arenie międzynarodowej – Sii zostało laureatem CEE Shared Services &amp; Outsourcing Awards, National Public Champion oraz znalazło się na amerykańskiej liście Inc. 5000 Europe. </p>

>

Firma ma znacz?cy wpływ na rozwój zarówno lokalnej, jak i europejskiej gospodarki, co potwierdzaj? nagrody, jakie otrzymaliśmy w ostatnim czasie – mówi Emilia Iwińska odpowiedzialna za obszar marketingu i wsparcia sprzedaży w Sii Polska. Cieszymy się, że w branży IT jesteśmy uznawani za najbardziej dynamicznie rozwijaj?ce się przedsiębiorstwo sektora outsourcingu informatycznego w Polsce. Teraz przyszedł czas na światow? ekspansję – jak widać jesteśmy na dobrej drodze – dodaje. Sii zostało uhonorowane nie tylko na polu biznesowym - spółkę po raz czwarty z rzędu uznano za Najlepsze Miejsce Pracy IT w Polsce. Tytuł przyznawany jest co roku przez Computerworld i TNS na podstawie anonimowego badania satysfakcji pracowników.

Rok 2016 rozpocz?ł się dla Sii bardzo pomyślnie, ale firma nie spoczywa na laurach. Przyznane nagrody mobilizuj? do dalszej wytężonej pracy i rozwoju biznesu. Sii czeka w ci?gu najbliższych miesięcy wiele nowych wyzwań oraz zmian. Gdański oddział w ci?gu pół roku chce zatrudniać 750 wykwalifikowanych pracowników. Do realizowanych projektów poszukiwani s? doświadczeni programiści .NET, Java, PHP, Magento, iOS, Android, testerzy automatyczni i manualni, walidatorzy, administratorzy baz danych, kierownicy projektów, jak i również automatycy oraz robotycy.

Na pocz?tku 2017 inżynierowie Sii rozpoczn? pracę w nowej siedzibie firmy, która będzie mieścić się w nowoczesnym biurowcu Olivia Star w kompleksie Olivia Business Centre. W Olivia Star powstanie najbardziej nowoczesne i przyjazne pracownikom biuro wśród firm IT w Polsce o ł?cznej powierzchni 6,5 tys. m kw. Nowopowstaj?ce wnętrza będ? inspirowane siedzibami gigantów z Doliny Krzemowej – trwaj? już prace nad konstrukcj? specjalnej zjeżdżalni dla pracowników, ł?cz?cej piętra w Olivia Star czy nad przygotowaniem ściany wspinaczkowej.

Spółka posiada 8 biur w największych miastach w Polsce: Warszawie, Gdańsku, Wrocławiu, Krakowie, Poznaniu, Łodzi, Lublinie oraz Katowicach i umacnia pozycję lidera technologicznego, specjalizuj?c się w outsourcingu: IT, automatyki, robotyki, mechaniki, elektryki i pneumatyki. Realizuje projekty dla międzynarodowych klientów z całego świata – od USA, Kanadę,   przez Europę Zachodni?, aż po Indie, czy Chiny. Po 10 latach działalności na globalnym rynku   może pochwalić się znacz?c? liczb? partnerów biznesowych, działaj?cych w sektorach: finanse i ubezpieczenia, high-tech, usługi profesjonalne, FMCG, przemysł, media oraz wiele innych.

Więcej informacji:

Dominika Arendt
Młodszy Specjalista ds. PR i EB
darendt(@)pl.sii.eu
tel. +48 536  988  882

***

Sii sp. z o.o.

Al. Niepodległości 69, 02-626 Warszawa; Tel: +48 22 486 37 37, Fax : +48 22 486 37 34

Sii sp. z o.o. z siedzib? w Warszawie, wpisana pod numerem KRS: 0000249203 do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez S?d Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru S?dowego; wysokość kapitału zakładowego i kapitału wpłaconego: 400000 PLN. NIP: 525 23 52 907; REGON: 140381516.

www.pl.sii.eu         informacja@pl.sii.eu

 

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Platforma COVID19