Aktualności firm stowarzyszonych

Sii na 5 miejscu w badaniu Najlepsi Pracodawcy 2011

<p><span><span>Firma Sii, planująca zatrudnić do końca 2011 roku aż 500 nowych os&oacute;b, zajęła wysokie 5 miejsce w kategorii dużych przedsiębiorstw w opublikowanym właśnie badaniu Najlepsi Pracodawcy 2011. Plany kadrowe Sii dotyczą gł&oacute;wnie inżynier&oacute;w IT wysokiej klasy, zatem firmę najbardziej cieszy pozycja wicelidera w kategorii firm IT. Raport przygotowany przez AON Hewitt opublikowany został 9 czerwca 2011 roku.</span></span></p>

>

W badaniu udział wzięło 112 przedsiębiorstw. Sii uplasowała się na 5 pozycji w kategorii dużych firm. Wskaźnik zaangażowania pracowników Sii wyniósł aż 61%, podczas gdy średni wynik dla firm w Polsce wynosi 45%. Mierzy on stopień, w jakim pracownicy s? przywi?zani do organizacji i wysiłek, jaki wkładaj?, by zrealizować cele firmy. Drugim ważnym czynnikiem w badaniu jest wskaźnik spójności - jego wartość oparta jest na analizie spójności strategii biznesowej firmy, strategii zarz?dzania zasobami ludzkimi, synergii systemów i praktyk. W tym przypadku Sii osi?gnęła 3 najwyższy wynik w kategorii największych przedsiębiorstw.

„Największ? wartości? badania jest to, iż raport powstaje na podstawie ocen naszych pracowników. – mówi Joanna Kucharska, Dyrektor ds. HR w Sii. – To nie pobożne życzenia zarz?du czy deklaracje działu HR, ale sami pracownicy tak wysoko określili swoje zaangażowanie. W Sii zatrudniamy miesięcznie około 25 nowych inżynierów IT w 5 oddziałach w Polsce. Przy tej liczbie bardzo ważna jest integracja rozproszonego w różnych projektach zespołu i zaangażowanie w realizację strategii. Badanie Najlepsi Pracodawcy 2011 potwierdziło, że nasi ludzie s? mocno zaangażowani w pracę, czerpi? z niej duż? satysfakcję i uznaj?, że strategia firmy i wizja jej realizacji s? spójne z ich własnymi celami.” Joanna Kucharska zapewnia, że mimo niezwykle dynamicznego tempa wzrostu i liczby zatrudnienia w Sii, utrzymanie mocnego zaangażowania pracowników nadal będzie jednym z priorytetem firmy.

Za strategiczne uważa je także zarz?d. „A nasz zespół wie, że zarz?dowi w Sii można ufać. To właśnie pracownicy ocenili wskaźnik przywództwa w Sii aż o 6 punktów procentowych wyżej niż średnia wśród 4 najlepszych pracodawców w Polsce! To stanowi nasz? przewagę i wpływa także na pozytywne postrzeganie ze strony naszych Klientów.” – dodaje Joanna Kucharska. Wskaźnik przywództwa „opiera się na ocenie skuteczności Najwyższej Kadry przez Pracowników, przekonaniu Pracowników, że Najwyższa Kadra traktuje ich jako najcenniejszy zasób firmy oraz odpowiednio godzi ich interes z interesem organizacji. Równocześnie wysoki wskaźnik pokazuje, że w ocenie Pracowników najwyższa Kadra komunikuje się szczerze i otwarcie oraz jest wystarczaj?co znana i dostępna.” (Źródło: Badanie Najlepsi Pracodawcy 2011, AON Hewitt, 9 czerwca 2011).

Sii zatrudnia obecnie w Polsce ponad 600 osób. Do końca 2011 zamierza zatrudnić 500 kolejnych inżynierów IT - najlepszych ekspertów specjalizuj?cych się w różnych technologiach: programistów, architektów, analityków, inżynierów systemowych, testerów, kierowników projektów.

Sii sp. z o. o. jest firm? świadcz?c? usługi w zakresie informatyki i nowoczesnych technologii. Wspiera klientów w zakresie doradztwa, analiz i testów, rozwoju oprogramowania, zarz?dzania infrastruktur? oraz integracji i utrzymania systemów. Specjaliści Sii realizuj? projekty dla wiod?cych firm na polskim rynku z sektorów bankowości i finansów, ubezpieczeń, telekomunikacji, energetyki i przemysłu.

Spółka powstała w styczniu 2006 r. w Warszawie, z inicjatywy Gregoire’a Nitota, prezesa firmy i posiadacza 30% udziałów w firmie. Po pięciu latach działalności Sii zatrudnia ponad 600 osób w pięciu oddziałach: Warszawa, Gdańsk, Wrocław, Poznań i Kraków. Sii inwestuje również w badania i rozwój, bior?c udział w Programie Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka Unii Europejskiej. Więcej informacji o firmie na stronie: www.pl.sii.eu

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin