Aktualności firm stowarzyszonych

Sii jednym z największych pracodawców IT w Gdańsku

<p><span><span>Gdański zesp&oacute;ł technologicznej firmy Sii powiększył się w roku 2011 ponad dwukrotnie! W styczniu Sii zatrudniała w Tr&oacute;jmieście 92 osoby, w połowie listopada do zespołu dołączył dwusetny inżynier. Tak dynamiczny rozw&oacute;j plasuje firmę w czoł&oacute;wce usługodawc&oacute;w technologicznych i sprawia, że jest ona jednym z największych pracodawc&oacute;w IT na Pomorzu.</span></span></p>

>

Duży wzrost zatrudnienia wi?że się zarówno z nawi?zaniem współpracy z nowymi klientami, jak i z rozwojem projektów prowadzonych u wieloletnich partnerów Sii. W 2011 roku trójmiejski zespół pozyskał 8 nowych klientów z różnych sektorów. Najprężniej rozwijały się projekty programistyczne Sii dla sektora bankowego i ubezpieczeniowego, a także liczne centra testów. Firma rozpoczęła też ekspansję za granic?: outsourcingiem usług IT zainteresowane s? m.in. zagraniczne oddziały koncernów, które s? już klientami Sii w Polsce. Ogromn? przewag? firmy jest tu zdobyte doświadczenie, potwierdzony wysoki poziom usług oraz ceny konkurencyjne w stosunku do dostawców z Chin czy Indii.

„Obecnie Sii jest jednym z liderów usług technologicznych w Trójmieście. – potwierdza Michael Desmurs, Dyrektor Zarz?dzaj?cy Sii Gdańsk. – Prowadzimy projekty dla największych firm, takich jak Gemalto czy UTC Fire & Security. Bardzo dynamicznie rozwija się nasza współpraca z sektorem bankowym, gdzie pracujemy dla takich klientów, jak np. Nordea Bank, prowadz?c projekty z obszarów eBankingu, baz danych czy rozwoju CRM. Nasz potencjał w tym sektorze potwierdził ostatnio ranking IT@BANK, przeprowadzony przez „Miesięcznik Finansowy BANK” – Sii zajęła II miejsce w kategorii „Potencjał rozwojowy”.

Zespół Sii w Gdańsku ma w ci?gu najbliższych 4 miesięcy osi?gn?ć liczbę 240 osób. W bież?cym roku finansowym planowany jest także stuprocentowy wzrost przychodów – z punktu widzenia inżyniera firma jest pracodawc? stabilnym finansowo, a różnorodność projektów prowadzonych przez Sii daje możliwość ciekawego rozwoju zawodowego dla specjalistów IT różnych technologii.

Sii sp. z o. o. jest firm? świadcz?c? usługi w zakresie informatyki i nowoczesnych technologii. Wspiera klientów w zakresie doradztwa, analiz i testów, rozwoju oprogramowania, zarz?dzania infrastruktur? oraz integracji i utrzymania systemów. Specjaliści Sii realizuj? projekty dla wiod?cych firm na polskim rynku z sektorów bankowości i finansów, ubezpieczeń, telekomunikacji, energetyki i przemysłu.

Spółka powstała w styczniu 2006 r. w Warszawie, z inicjatywy Gregoire’a Nitota, prezesa firmy i posiadacza 30% udziałów w firmie. Po sześciu latach działalności Sii zatrudnia ponad 700 osób w pięciu oddziałach: Warszawa, Gdańsk, Wrocław, Poznań i Kraków. Sii inwestuje również w badania i rozwój, bior?c udział w Programie Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka Unii Europejskiej. Więcej informacji o firmie na stronie: www.pl.sii.eu

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Badanie koniunktury gospodarczej 2020

Francusko-Polska Izba Gospodarcza zaprasza swoich członków - firmy z kapitałem zagranicznym, do udziału w badaniu koniunktury gospodarczej w Polsce....

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin