Partnerzy

Seminarium z udziałem delegacji przedsiębiorców z branży chemicznej z Indii

<p style="text-align: justify;">Z przyjemnością pragniemy poinformować, że w dniach 6-8 listopada 2014 roku będzie gościła w Polsce 14osobowa delegacja przedsiębiorców z branży chemicznej ze stanu Gujarat z Indii. Z tej okazji odbędzie się seminarium szkoleniowo – informacyjne w Warszawie w siedzibie Krajowej Izby Gospodarczej w dniu 7 listopada poświęcone perspektywom rozwoju współpracy gospodarczej z Indiami ze szczególną charakterystyką branży chemicznej.</p>

>

Dynamicznie rozwijaj?ca się gospodarka Indii, w tym perspektywy rozwoju współpracy gospodarczej sprawiaj?, że podniesienie poziomu relacji dwustronnych z Indiami jest dla Polski jednym z zadań priorytetowych w obszarze polityki wobec Azji. O szansach dla polskich przedsiębiorców właśnie na rynku indyjskim mówił w swoim pierwszym publicznym wyst?pieniu Pan Grzegorz Schetyna, Minister Spraw Zagranicznych podczas konferencji w Sejmie "Polska-Indie. W kierunku efektywnego modelu dyplomacji gospodarczej” zorganizowanej przez CSPA i Komisję Spraw Zagranicznych Sejmu RP. Rok 2014 obfituje w wydarzenia świadcz?ce o aktywizacji przedsiębiorców zarówno polskich jak i indyjskich. Gościliśmy w Polsce liczne delegacje i polskie firmy często wyjeżdżały do Indii. Intensyfikacja relacji wzmocniona pozytywnymi działaniami administracji rz?dowej prowadzi do podniesienia wymiany gospodarczej między krajami.

Spotkania z delegacj? przedsiębiorców ze stanu Gujarat s? świetn? okazj? do nawi?zania ważnych relacji biznesowych z przedstawicielami najprężniej rozwijaj?cego się stanu indyjskiego. Stanu, którego Ministrem był do niedawna obecny Premier Indii Pan Narendra Modi. W skład delegacji, wchodz? przedsiębiorcy branży chemicznej. Celem wizyty jest poznanie możliwości handlowych i biznesowych, spotkanie i rozmowy przedsiębiorcami i administracj?.

Na seminarium zapraszamy polskich przedsiębiorców zainteresowanych podjęciem współpracy potencjalnymi partnerami indyjskimi oraz wszystkie osoby pragn?ce poszerzyć swoje horyzonty. Podczas seminarium przedstawione zostan? aktualne powi?zania gospodarcze pomiędzy obu krajami ze szczególny uwzględnieniem branży chemicznej.

Seminarium odbędzie się z udziałem przedstawicieli administracji rz?dowej, organizacji samorz?du gospodarczego i instytucji otoczenia biznesu z Polski i z Indii, ekspertów specjalizuj?cych się w tematyce współpracy polsko-indyjskiej. W ramach seminarium odbęd? się spotkania i konsultacje w formule C2B oraz B2B.

Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału, uprzejmie prosz?c o przesłanie zał?czonego formularza zgłoszeniowego na adres: rejestracja@ipcci.pl. Prosimy o zapoznanie się z programem oraz profilami delegatów.

Udział w seminarium jest bezpłatny. Zapewniamy tłumaczenie.

DO POBRANIA :

Cały Program Seminarium >>>

Zgłoszenie udziału >>>

Companies Profiles in English >>>

Do pobrania

Download Program-IPCCI.pdf  (PDF • 93 KB) Download zgloszenie-udzialu-IPCCI.docx  (DOCX • 155 KB) Download Company-Profile-Poland.pdf  (PDF • 584 KB)

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Zalety restrukturyzacji

Pomimo trudnej sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstwo może uniknąć upadłości, gdy jego zarząd zdecyduje się na otwarcie postępowania...

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zmiana trybu pracy CCIFP