Samochód w biznesie: aspekty księgowe i podatkowe

<p style="text-align: justify;">Aktualnie obowiązujące w Polsce przepisy, przewidujące katalog restrykcyjnych obowiązków ewidencyjnych, w większości przypadków nie pozwalają odliczyć  100% podatku VAT zarówno od zakupu samochodu osobowego dla celów działalności gospodarczej jak i od wydatków związanych z jego użytkowaniem. W tym samym czasie czescy i słowaccy przedsiębiorcy cieszą się możliwością korzystania ze znacznie bardziej liberalnych regulacji w tym zakresie. W związku z tym rośnie liczba przedsiębiorców zainteresowanych udogodnieniami prawno-podatkowymi obowiązującymi za naszą południową granicą.<br /><br /></p>

>

Przygotowany przez Specjalistów Accace raport, umożliwia porównanie przepisów maj?cych zastosowanie podczas kupowania auta firmowego oraz zwi?zanych z wydatkami na jego użytkowanie, obowi?zuj?cych odpowiednio w Polsce, Słowacji i Republice Czeskiej. Jeżeli interesuje Państwa omawiane zagadnienie zachęcamy do zapoznania się z raportem oraz kontaktu z naszymi Specjalistami.

Raport do pobrania:

Samochód w biznesie: aspekty księgowe i podatkowe

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!