Aktualności firm stowarzyszonych

Samochód elektryczny dla zwycięskich miast

<p style="text-align: justify;">Do miast, które w konkursie ECO-MIASTO zostaną nagrodzone w kategorii mobilność zrównoważona, trafi samochód elektryczny Renault ZOE do testów na okres jednego miesiąca. Auta z napędem elektrycznym nie emitują spalin i nie generują hałasu, dlatego ich popularyzowanie dobrze wpisuje się w działania na rzecz zrównoważonego rozwoju miast. Organizatorami projektu są Ambasada Francji w Polsce oraz Centrum UNEP/GRID-Warszawa. ECO-MIASTO jest realizowane we współpracy z RENAULT Polska, SAUR Polska, Saint-Gobain, SUEZ Polska, ENGIE oraz Grupą EDF reprezentowaną przez EDF Polska, DK Energy i TIRU, a także Wspólnie – Fundacją LafargeHolcim.</p>

>

Mobilność zrównoważona jest jedn? z sześciu kategorii projektu ECO-MIASTO. Ma on na celu promowanie wymiany doświadczeń między miastami oraz nagradzanie tych ośrodków, które najlepiej realizuj? politykę zrównoważonego rozwoju. W każdej z kategorii przyznane zostan? po 2 nagrody: jedna dla miasta o liczbie mieszkańców mniejszej niż 100 tys. i druga dla większych ośrodków. Miasta te otrzymaj? nagrody przyznawane przez partnerów projektu. W kategorii mobilność zrównoważona będzie to w 100% elektryczny samochód Renault ZOE do testów na okres jednego miesi?ca. W poprzedniej edycji taka nagroda trafiła do urzędów we Wrocławiu i Ostrowie Wielkopolskim.

Zgodnie z polityk? unijn? liczba punktów ładowania dla samochodów elektrycznych w miastach ma znacznie wzrosn?ć w najbliższych latach. We Francji minister ekologii ogłosił zaś koniec sprzedaży aut spalinowych w roku 2040. Elektromobilność jest również jednym z kluczowych elementów Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju przyjętej w tym roku przez polski rz?d. Auta elektryczne, takie jak Renault ZOE, nie emituj? spalin, a ich silniki pracuj? niezwykle cicho w porównaniu do samochodów napędzanych w tradycyjny sposób. Dlatego też popularyzacja pojazdów elektrycznych może pozytywnie wpłyn?ć na jakość życia mieszkańców miast. Z badania przeprowadzonego w Rzymie wynika, że wprowadzenie 20% pojazdów elektrycznych w śródmieściu i 10% w obszarze podmiejskim pozwoliłoby w znacznym stopniu zmniejszyć stężenie szkodliwych substancji w powietrzu. Obliczono, że np. stężenie dwutlenku azotu spadłoby od 9 do 45% w różnych częściach miasta, w zależności od natężenia ruchu w danym rejonie*.

Renault ZOE z nowym akumulatorem Z.E. 40 ma największy zasięg wśród wielkoseryjnych modeli pojazdów z napędem elektrycznym (400 km)**. Do prędkości 40 km/h jest też prawie bezgłośne. Przy wyższych prędkościach źródłami hałasu s? jedynie odgłosy toczenia i szum powietrza przepływaj?cego wzdłuż nadwozia.

* Badanie przeprowadzono we współpracy Renault i władz miejskich Rzymu oraz firm Aria Technologies i Arianet, wyspecjalizowanych w modelowaniu zanieczyszczenia atmosferycznego.
** Wg normy NEDC.

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zmiana trybu pracy CCIFP