Analizy i badania  •  Partnerzy

Salon innowacyjności w Tuluzie (16-18 września 2014)

<p>W dniach 16-18 września 2014 r. w Tuluzie odbędzie się Innovation Connecting Show, międzynarodowe targi poświęcone innowacji, pod wysokim patronatem Prezydenta Republiki francuskiej.</p>

>

W targach weźmie udział ponad 700 wystawców z całego świata, reprezentuj?cych małe i średnie przedsiębiorstwa, klastry, biura ds. badań i rozwoju wielkich przedsiębiorstw, firmy doradcze i instytucje finansowe. Wszyscy wystawcy przedstawi? swe najbardziej innowacyjne projekty z równie różnorodnych dziedzin jak lotnictwo, branża spożywcza, transportowa, budowlana, energetyka, medycyna, robotyka i informatyka.

Organizatorzy spodziewaj? się około 20.000 gości, którzy będ? mogli skorzystać z bardzo bogatego programu, między innymi uczestniczyć w specjalistycznych konferencjach przedstawiaj?cych technologie jutra, fabryki przyszłości, „zrównoważone” miasta przyjazne mieszkańcom, biosyntezę itd.

„Wielka Nagroda Innowacyjności” zostanie przyznana wystawcy, którego projekt zostanie uznany za najbardziej innowacyjny.

Mog? Państwo zgłosić się jako wystawca lub gość „Innovation Connecting Show”, niezależnie od tego, czy reprezentuj? Państwo małe lub średnie przedsiębiorstwo, firmę inwestycyjn?, uniwersytet, ośrodek naukowy, gazetę codzienn?, czy pismo specjalistyczne. Uczestnictwo w targach pozwoli nawi?zać nowe kontakty handlowe, spotkać nowych partnerów lub wspólników, pokazać sw? firmę lub znaleźć nowe pomysły, które pozwol? Państwu rozwin?ć działalność.

Więcej informacji: klikn?ć na http://www.ics-show.com

ICS salon mondial Angielska wersja

Do pobrania

Download ICS-salon-mondial-word-Eng.pdf  (PDF • 230 KB) Download ICS-salon-mondial-word-Eng1.pdf  (PDF • 230 KB)

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin